Ogłoszono konkurs Samorządowy lider cyfryzacji 2021

Samorząd Województwa Mazowieckiego ogłosił kolejną edycję konkursu "Samorządowy lider cyfryzacji 2021" dla urzędów gmin, urzędów miast, starostw powiatowych, wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych (w tym jednostek o charakterze oświatowym oraz zdrowotnym) lub spółek handlowych w których Samorząd Województwa Mazowieckiego posiada 100% udziałów lub akcji.

Syylizowany rysunek - dwie postaci trzymają baner z datą edycji konkursu SLC

Celem konkursu jest wyróżnienie i promowanie najlepszych i najbardziej dojrzałych projektów teleinformatycznych realizowanych na Mazowszu. Szczególnie istotne będzie ukazanie kluczowej roli wdrażanych narzędzi i rozwiązań informatycznych, osiągnięć w obszarze zastosowań nowoczesnych technologii cyfrowych i systemów informacyjno-komunikacyjnych oraz zaprezentowanie wybitnych projektów i osiągnięć w dziedzinie usług teleinformatycznych realizowanych na Mazowszu, których wdrożenie i implementacja wpłynęła znacząco na rozwój regionu, komfort życia mieszkańców oraz podniesienie warunków prowadzenia działalności gospodarczej przez przedsiębiorców.

Instytucja, której dorobek wyróżnia się spośród pozostałych Instytucji na terenie województwa w obszarze zastosowań nowoczesnych technik informacyjnych i komunikacyjnych, otrzyma tytuł Samorządowego lidera cyfryzacji.

Przewidziane nagrody

Dla pierwszych trzech miejsc przewidziane zostały nagrody finansowe ufundowane ze środków własnych województwa mazowieckiego:

  • I miejsce - 15 000 zł
  • II miejsce - 10 000 zł
  • III miejsce - 5 000 zł

W konkursie mogą wziąć udział Instytucje (z terenu województwa mazowieckiego) spełniające kryteria opisane w regulaminie. Termin składania zgłoszeń upływa 30 września 2021 r.

Nasze patronaty

GIScience 2021
27-30 września 2021
Informacja przestrzenna impulsem dla rozwoju lokalnego
26-27.05.2021
XXI Conference of PhD Students and Young Scientists
23-25.06.2021

Galeria

Wrocławski GIS Day 2019
13 listopada 2019
Informacja Przestrzenna nowym IMPULSEM dla rozwoju lokalnego
23.05.2019 Wrocław
XVII Wyprawa BARI - Jordania 2018