Poznańskie drzewa w 3D

Model 3D miasta Poznania wzbogacił się o wizualizacje danych z bazy drzew. Nowe dane dostępne są dostępny w systemie informacji przestrzennej w grupie Roślinność, gdzie otrzymujemy możliwość wyboru warstw: drzewa zinwentaryzowane i drzewa niezinwentaryzowane.

Poznańskie drzewa w 3D

Model 3D Miasta Poznania wzbogacił się o wizualizacje danych z bazy drzew (fot. GEOPOZ)

Drzewa zinwentaryzowane prezentują modelowe zobrazowanie powstającej bazy danych o drzewach. Dane o położeniu i innych cechach geometrycznych pozyskane zostały m.in. ze skaningu lotniczego, naziemnego, inwentaryzacji powykonawczych i pomiarów GPS.

Obiekty posiadają atrybuty określające m.in.:

  • gatunek (nazwę w języku polskim),
  • gatunek (nazwę łacińską)
  • wysokość,
  • obwód pnia,
  • sposób inwentaryzacji
  • i wkrótce również inne dane.

Informacje pochodzą z materiałów własnych GEOPOZu oraz innych jednostek miejskich dysponujących dokumentacją zawierająca inwentaryzacje zieleni. Dane są akutualizowane niemal codziennie, a obiekty z warstwy można wyeksportować poprzez narzędzie pobierania modelu 3D.

Warstwa Drzewa niezinwentaryzowane zawiera modele drzew wraz z atrybutem opisowym dotyczącym ich wysokości. Po kliknięciu w obiekt uzyskujemy informację o wysokości drzewa. Opracowanie powstało poprzez automatyczną detekcję roślinności wysokiej z chmury punków LiDAR.  Data pozyskania danych: 2018. 

Przejdź do Modelu 3D Miasta Poznania

Źródło: GEOPOZ

Nasze patronaty

GIScience 2021
27-30 września 2021
Informacja przestrzenna impulsem dla rozwoju lokalnego
26-27.05.2021
XXI Conference of PhD Students and Young Scientists
23-25.06.2021

Galeria

Wrocławski GIS Day 2019
13 listopada 2019
Informacja Przestrzenna nowym IMPULSEM dla rozwoju lokalnego
23.05.2019 Wrocław
XVII Wyprawa BARI - Jordania 2018