Serwis mapowy IGiK dotyczący suszy rolniczej

Instytut Geodezji i Kartografi zaprezentowł serwis Susza rolnicza 2021 opracowany na podstawie obrazów rozkładu satelitarnego wskaźnika suszy DISS (Terra MODIS) udostępnianych w formie usługi przeglądania WMS.

Serwis mapowy Susza rolnicza 2021 (fot. IGiK)

Serwis mapowy Susza rolnicza 2021 (fot. IGiK)

Serwis mapowy Susza rolnicza 2021 powstał w Centrum Teledetekcji IGiK, które opracowało system monitorowania warunków wzrostu roślin uprawnych, określający kondycję roślin za pomocą wskaźnika bazującego na wykorzystaniu obrazów satelitarnych Terra MODIS o rozdzielczości przestrzennej 1 km2. Wskaźnik satelitarnej identyfikacji suszy rolniczej DISS (ang. Drought Identification Satellite System) jest funkcją temperaturowego wskaźnika kondycji roślin (TCI – Temperature Condition Index) oraz wskaźnika meteorologicznego charakteryzującego warunki klimatyczne na obszarze Polski (HTC – Hydrothermal Coefficient). Wskaźnik suszy DISS jest generowany od końca marca w kolejnych okresach 8. dni w sezonie wegetacyjnym roślin uprawnych. Wartości wskaźnika są podzielone na 5 zakresów, reprezentujących poszczególne poziomy uwilgotnienia.

Nasze patronaty

GIScience 2021
27-30 września 2021
Informacja przestrzenna impulsem dla rozwoju lokalnego
26-27.05.2021
XXI Conference of PhD Students and Young Scientists
23-25.06.2021

Galeria

Wrocławski GIS Day 2019
13 listopada 2019
Informacja Przestrzenna nowym IMPULSEM dla rozwoju lokalnego
23.05.2019 Wrocław
XVII Wyprawa BARI - Jordania 2018