GUGiK zaktualizował BDOO

GUGiK udostępnił zaktualizowaną Bazę Danych Obiektów Ogólnogeograficznych (BDOO) dla wszystkich województw.

Wtyczka do wizualizacji BDOO w QGIS

Wtyczka do wizualizacji BDOO w QGIS (fot. GUGiK)

Nowe dane BDOO powstały w wyniku automatycznej generalizacji bazy danych obiektów topograficznych (BDOT10k) – bez żadnej manualnej ingerencji. Proces automatycznej generalizacji zbudowany jest w oparciu o oprogramowanie FME oraz ESRI.

Zaktualizowane zbiory BDOO są widoczne w opublikowanych usługach WMS i WMTS oraz w serwisie www.mapy.geoportal.gov.pl

Zaktualizowane zbiory BDOO w postaci paczek danych dla poszczególnych województw jak i w paczce dla całego kraju obecnie można pobrać ze strony www.geoportal.gov.pl w warstwie Dane do pobrania → Topografia → Baza Danych Obiektów Ogólnogeograficznych. Dane plikowe są dostępne w formacie GML.

Do wizualizacji danych BDOT10k można wykorzystać dostępną w repozytorium oprogramowania QGIS zaktualizowaną wtyczkę „BDOO_GML”, opracowaną i udostępnioną przez zespół GUGiK.

Źródło: GUGiK

Nasze patronaty

GIScience 2021
27-30 września 2021
Informacja przestrzenna impulsem dla rozwoju lokalnego
26-27.05.2021
XXI Conference of PhD Students and Young Scientists
23-25.06.2021

Galeria

Wrocławski GIS Day 2019
13 listopada 2019
Informacja Przestrzenna nowym IMPULSEM dla rozwoju lokalnego
23.05.2019 Wrocław
XVII Wyprawa BARI - Jordania 2018