Prace urządzeniowo-rolne w dolnośląskim geoportalu

Nowa mapa Geoportalu Dolny Śląsk przedstawia zapotrzebowanie na prace urządzeniowo-rolne w poszczególnych obrębach województwa, opracowane na podstawie Planów urządzeniowo-rolnych gmin, opracowywanych przez Dolnośląskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych we Wrocławiu w latach 2000-2020

Prace urządzeniowo-rolne w dolnośląskim geoportalu

Prace urządzeniowo-rolne w dolnośląskim geoportalu (WGiK UMWD)

Z mapy dowiemy się czy w danym obrębie wskazane jest między innymi:

  • przeprowadzenie scalenia gruntów,
  • nasadzenie nowych drzew,
  • budowa nowych zbiorników wodnych.

Mapa umożliwia również przeglądanie kartogramów przedstawiających zapotrzebowanie na poszczególne prace urządzeniowo-rolne, co pozwala na ocenę problemu w ujęciu całego województwa.

Link do mapy

Nasze patronaty

GIScience 2021
27-30 września 2021
Informacja przestrzenna impulsem dla rozwoju lokalnego
26-27.05.2021
XXI Conference of PhD Students and Young Scientists
23-25.06.2021

Galeria

Wrocławski GIS Day 2019
13 listopada 2019
Informacja Przestrzenna nowym IMPULSEM dla rozwoju lokalnego
23.05.2019 Wrocław
XVII Wyprawa BARI - Jordania 2018