Wrocławscy studenci geodezji zmierzyli Jaskinię Niedźwiedzią

Studenckie Koło Naukowe Geodetów Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu kompleksowo zmierzyło i zmapowało Jaskinię Niedźwiedzią w Kletnie. Pomiary prowadzono z wykorzystaniem skanowania laserowego, niwelacji precyzyjnej oraz grawimetrii.

Wrocławscy studenci geodezji mierzą Jaskinię Niedźwiedzią (fot. IGIG UPWr)

W ekstremalnych warunkach odbywają się pomiary geodezyjne wnętrza i otoczenia jednej z najpiękniejszych i najbardziej zjawiskowych jaskiń w Europie. W obozie biorą udział studenci kierunku geodezja i kartografia UPWr na czele z prezesem SKN Geodetów, inż. Adamem Pałęckim wraz z opiekunami – dr inż. Adrianem Kaczmarkiem oraz dr inż. Kamilem Kaźmierskim ze wsparciem byłych opiekunów koła – dr inż. Mirosława Kaczałka oraz prof. dr hab. Krzysztofa Sośnicy i pracowników Instytutu Geodezji i Geoinformatyki.

Skaning laserowy wnętrza i zewnętrza jaskini dostarczył kilkuset milionów punktów pomiarowych. Pozwoli na inwentaryzację liczby oraz wielkości stalaktytów oraz stalagmitów. Niwelacja precyzyjna reperów posadowionych w spągu oraz w stropie jaskini pozwoli na analizę deformacji pionowych oraz identyfikację uskoków tektonicznych. Natomiast pomiary grawimetryczne składowej pionowej przyspieszenia ziemskiego oraz pionowych i poziomych gradientów przyspieszenia pola grawitacyjnego pozwolą na identyfikację rozkładu mas oraz wykrycie pustych przestrzeni z anomalii grawimetrycznych. Wnętrze jaskini zostało ponadto sfilmowane kamerą 360 stopni.

Pierwszy pomiar geodezyjny Jaskini Niedźwiedziej wykonany przez SKN Geodetów z UPWr odbył się w 1975 r. Wówczas założono geodezyjną sieć pomiarową wewnątrz jaskini pozwalającą na monitoring wnętrza z dokładnością sub-milimetrową. Od tego czasu systematycznie wzrasta zakres prac pomiarowych, a tym samym wiedza naukowa o jaskini. Studenci wykonywali pomiar w środku nocy (od 19:00 do 5:00 rano), gdy ruch turystyczny zamiera, w ekstremalnie trudnych warunkach, przy słabym oświetleniu, wysokiej wilgotności oraz stałej, niskiej temperaturze oraz wąskich korytarzach.

Źródło: IGiG UPWr

Nasze patronaty

GIScience 2021
27-30 września 2021
Informacja przestrzenna impulsem dla rozwoju lokalnego
26-27.05.2021
XXI Conference of PhD Students and Young Scientists
23-25.06.2021

Galeria

Wrocławski GIS Day 2019
13 listopada 2019
Informacja Przestrzenna nowym IMPULSEM dla rozwoju lokalnego
23.05.2019 Wrocław
XVII Wyprawa BARI - Jordania 2018