Program Oczyszczania Kraju z Azbestu - nowa warstwa w Geoportalu

W serwisie mapy.geoportal.gov.pl dodano grupę warstw pod nazwą Programy rządowe, a w niej nową warstwę Program Oczyszczania Kraju z Azbestu.

GEoportal:  Program Oczyszczania Kraju z Azbestu

Program Oczyszczania Kraju z Azbestu - nowa warstwa w Geoportalu (fot. GUGiK)

Publikowane dane pochodzą z Bazy Azbestowej prowadzonej przez Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii. Dane w niej zawarte wynikają z informacji uzyskanych od właścicieli i użytkowników nieruchomości, na których są wykorzystywane wyroby zawierające azbest. Baza Azbestowa stanowi jedno z narzędzi monitorowania realizacji zadań wynikających z Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032. Aktualne dane z inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest są podstawą do ubiegania się o środki finansowe na usuwanie wyrobów zawierających azbest.

Jednocześnie GUGiK informuje, że kolejne dane z realizowanych programów rządowych będą umieszczane w warstwie Programy rządowe.

Nasze patronaty

GIScience 2021
27-30 września 2021
Informacja przestrzenna impulsem dla rozwoju lokalnego
26-27.05.2021
XXI Conference of PhD Students and Young Scientists
23-25.06.2021

Galeria

Wrocławski GIS Day 2019
13 listopada 2019
Informacja Przestrzenna nowym IMPULSEM dla rozwoju lokalnego
23.05.2019 Wrocław
XVII Wyprawa BARI - Jordania 2018