GUGiK podpisał dwie nowe umowy na pozyskanie danych wysokościowych

Jeszcze w tym roku dla części województw dolnośląskiego, śląskiego i opolskiego pozyskane zostaną dane wysokościowe metodą lotniczego skaningu laserowego.

Rys. 1 Ilustracja ukazuje wycinek mapy Polski z zaznaczonymi obszarami opracowania dla nowo podpisanych umów

Obszar pozyskania danych (fot. GUGiK)

Podspiane przez GUGiK umowy obejmują skaning w standardzie 1 i 2 (odpowiednio 4pkt/m2 i 12pkt/m2) oraz opracowanie numerycznego modelu terenu, numerycznego modelu pokrycia terenu i obrazów intensywności. Zakres obszarowy prac to 2766 arkuszy w zakresie części 1 (14040 km2) oraz 1311 arkuszy w zakresie części 2 (6751 km2).

Prace wykona konsorcjum firm MGGP Aero Sp. z o.o. (lider), OPEGIEKA Sp. z o.o., GISPRO Sp. z .o.o. Termin zakończenia umów przypada na 15 grudnia 2021 r.

Nasze patronaty

GIScience 2021
27-30 września 2021
Informacja przestrzenna impulsem dla rozwoju lokalnego
26-27.05.2021
XXI Conference of PhD Students and Young Scientists
23-25.06.2021

Galeria

Wrocławski GIS Day 2019
13 listopada 2019
Informacja Przestrzenna nowym IMPULSEM dla rozwoju lokalnego
23.05.2019 Wrocław
XVII Wyprawa BARI - Jordania 2018