Powiat Wrocławski z dofinansowaniem na e-usługi w zakresie dostępu do informacji przestrzennej

Powiat Wrocławski podpisał umowę na dofinansowanie projektu pn. ,,Rozwój elektronicznych usług publicznych w zakresie dostępu do informacji przestrzennej w Powiecie Wrocławskim”, współfinansowanego ze środków EFRR w ramach RPO Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

Powiat Wrocławski z dofinansowaniem na e-usługi w zakresie dostępu do informacji przestrzennej

System Informacji Przestrzennej Powiatu Wrocławskiego - wroSIP

Projekt pozwoli na podniesienie jakości świadczonych e-usług w Powiecie Wrocławskim w zakresie dostępu do informacji przestrzennej, wyeliminowanie konieczności osobistego stawiennictwa interesanta w urzędzie oraz na skrócenie czasu i zautomatyzowanie procesu pozyskania materiałów PZGiK poza godzinami pracy urzędu.

W ramach projektu planowane jest utworzenie zbioru danych baz BDOT500 (Baza Danych Obiektów Topograficznych), GESUT (Geodezyjnej Sieci Uzbrojenia Terenu) oraz uzupełnienie bazy EGiB (Ewidencji Gruntów i Budynków), zasilenie systemu PZGiK nowopowstałymi i uzupełnionymi zbiorami danych, a następnie uruchomienie i świadczenie 5 e-usług na „5” poziomie dojrzałości tj. realizacja wniosków w sposób w pełni automatyczny i zindywidualizowany, z możliwością wykonania płatności elektronicznych.

Planowane jest także utworzenie zbiorów danych baz poprzez digitalizację mapy zasadniczej (przetworzenie z postaci rastrowej na postać wektorową) oraz uzupełnienie bazy EGIB dotyczyć będzie 7 gmin Powiatu Wrocławskiego – Czernicy, Kobierzyc, Długołęki, Kątów Wrocławskich, Siechnic, Sobótki i Żórawiny.

W ramach zadania przeprowadzone zostaną również szkolenia dla pracowników oraz działania informacyjno-promocyjne.

Całkowita wartość projektu to 2 050 000 zł, a kwota dofinansowania wynosi 1 741 455 zł. Calość ma być gotowa do końca stycznia 2023 roku.

Nasze patronaty

GIScience 2021
27-30 września 2021
Informacja przestrzenna impulsem dla rozwoju lokalnego
26-27.05.2021
XXI Conference of PhD Students and Young Scientists
23-25.06.2021

Galeria

Wrocławski GIS Day 2019
13 listopada 2019
Informacja Przestrzenna nowym IMPULSEM dla rozwoju lokalnego
23.05.2019 Wrocław
XVII Wyprawa BARI - Jordania 2018