Centralny Port Komunikacyjny - nowa warstwa w Geoportalu

W serwisie geoportal.gov.pl dodano nową warstwę „Centralny Port Komunikacyjny” umożliwiającą przeglądanie zasięgu obszarów objętych szczególnymi zasadami gospodarowania nieruchomościami, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz realizacji inwestycji celu publicznego w zakresie budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego.

Centralny Port Komunikacyjny - nowa warstwa w Geoportalu (fot. geoportal.gov.pl)

Nowa warstwa została zamieszczona w grupie warstw Programy rządowe. Zawiera ona obszary z ustanowionym prawem pierwokupu nieruchomości oraz prawem do przeprowadzenia badań lub pomiarów niezbędnych przy przygotowaniu i realizacji inwestycji. Zasięgi przestrzenne tych obszarów zostały wyszczególnione w rozporządzeniu obszarowym według zasad określonych w art. 29 ust.1 ustawy o Centralnym Porcie Komunikacyjnym. Dzięki możliwości połączenia informacji z warstwy „Centralny Port Komunikacyjny” z innymi danymi przestrzennymi dostępnymi w serwisie www.geoportal.gov.pl, np. „Ewidencją gruntów i budynków”, możemy szczegółowo określić działki objęte planowaną inwestycją.

Centralny Port Komunikacyjny to planowany węzeł przesiadkowy między Warszawą i Łodzią, który zintegruje transport lotniczy, kolejowy i drogowy. W ramach tego projektu w odległości 37 km na zachód od Warszawy, na obszarze ok. 3 tys. hektarów zostanie wybudowany Port Lotniczy Solidarność, który w ramach pierwszego etapu będzie w stanie obsługiwać 45 mln pasażerów rocznie.

W skład CPK wejdą też inwestycje kolejowe: węzeł w bezpośredniej bliskości portu lotniczego i połączenia na terenie kraju, które umożliwią przejazd między Warszawą a największymi polskimi miastami w czasie nie dłuższym niż 2,5 godz. Inwestycja powinna umożliwić stworzenie ponad 150 tys. nowych miejsc pracy. W rejonie CPK powstanie Airport City, w skład którego wejdą m.in. obiekty targowo-kongresowe, konferencyjne i biurowe. 

Nasze patronaty

GIScience 2021
27-30 września 2021
Informacja przestrzenna impulsem dla rozwoju lokalnego
26-27.05.2021
XXI Conference of PhD Students and Young Scientists
23-25.06.2021

Galeria

Wrocławski GIS Day 2019
13 listopada 2019
Informacja Przestrzenna nowym IMPULSEM dla rozwoju lokalnego
23.05.2019 Wrocław
XVII Wyprawa BARI - Jordania 2018