Konkurs #myEUspace dla unijnych innowacji i przedsiębiorców

Agencja Unii Europejskiej ds. Programu Kosmicznego (EUSPA) ogłasiła konkurs #myEUspace. Unijny konkurs z nagrodami kierowany jest do innowatorów i przedsiębiorców gotowych odkrywać, tworzyć i komercjalizować innowacyjne rozwiązania, które wykorzystują dane i usługi kosmiczne UE, wykraczają poza horyzont obecnie stosowanych rozwiązań kosmicznych oraz łączą i testują nowe technologie w usługach lokalizacyjnych, inteligentnej mobilności, inteligentnego rolnictwa, geomatyki, a także – po raz pierwszy – technologii kwantowych.

Tym razem rywalizacja została rozszerzona o dodatkowe działania. Zwiększona dostępność danych i usług związanych z przestrzenią kosmiczną oraz rozwój technologii mobilnych i komputerowych podnosi poprzeczkę dla innowacji, dzięki czemu opracowywane są coraz to bardziej ambitne zastosowania oparte na dokładnym pozycjonowaniu Galileo w połączeniu z danymi z obserwacji Ziemi wygenerowanymi przez program Copernicus. Jednocześnie badane są nowe możliwości technologii kwantowych.

Konkurs #myEUspace – w którym do wygrania jest łącznie 1 mln euro – stanowi część inicjatywy Komisji Europejskiej Cassini. Konkurs skupiony jest wokół danych i usług kosmicznych UE oraz rozważań, w jaki sposób integracja usług i fuzja danych wprowadzają w życie (i na rynek) przełomowe rozwiązania komercyjne oparte na przestrzeni kosmicznej, które są w stanie reagować na pojawiające się potrzeby społeczne i służyć różnym dziedzinom, m.in. inteligentnej mobilności i rolnictwu, zrównoważonej produkcji i konsumpcji, inteligentnym miastom, zdrowiu i rekreacji i wielu innym. Innowatorzy działający we wszystkich obszarach i na wszystkich rynkach mogą wykorzystać potencjał usług i danych Programu Kosmicznego Unii Europejskiej w celu wprowadzenia rozwiązań, które obejmują aplikacje mobilne i hardware'owe, takie jak urządzenia do noszenia na ciele, rozwiązania w zakresie śledzenia zarządzania aktywami, drony, robotykę i inne.

Biorąc pod uwagę, że w ponad dwóch miliardach smartfonów stosowany jest systemu Galileo, a technologie kosmiczne (np. urządzenia do noszenia na ciele, drony, internet rzeczy (IoT) i robotyka) są coraz powszechniej stosowane w innych urządzeniach, żaden segment rynku czy aplikacja nie mogą pozwolić sobie na brak integracji danych i usług kosmicznych w swoich produktach i usługach nowej generacji.

Konkurs #myEUspace, w którym do wygrania jest ponad 50 nagród, składa się z dwóch niezależnych i równoległych ścieżek – dla każdej z nich wyznaczono listę celów i oczekiwanych rezultatów.

  • Ścieżka 1 – od Idei do Prototypu/Oceny klienta – celem dla tej ścieżki jest opracowanie prototypu produktu/wersji beta na podstawie teoretycznego pomysłu.
  • Ścieżka 2 - od Prototypu do Produktu/Wejścia na rynek – celem dla tej ścieżki jest opracowanie produktu o minimalnej funkcjonalności (ang. Minimum Viable Product, MVP) na podstawie prototypu lub pomysłu beta.

Przedmiotem konkursu są rozwiązania wykorzystujące i integrujące dane i usługi kosmiczne UE, które mogą stanowić przełom w następujących dziedzinach:

  • Move Me Smart: Inteligentne rozwiązania w zakresie mobilności we wszystkich rodzajach transportu, mające na celu poprawę efektywności, zrównoważony rozwój i zwiększenie bezpieczeństwa.
  • Space Up My Life: Rozwiązania komercyjne, takie jak aplikacje mobilne i inne rozwiązania wykorzystujące dane kosmiczne do ochrony zdrowia, gier, sportu, rekreacji, turystyki i życia codziennego.
  • Our Green Planet: Innowacyjne rozwiązania związane z wyznaniami w obszarze ochrony środowiska, zrównoważonego stylu życia, konsumpcji i produkcji.
  • Map My World: Innowacyjne rozwiązania geodezyjne kształtujące przyszłość geomatyki, planowania obszarów wiejskich i inteligentnych miast.
  • Farming by Satellite: Rozwiązania technologiczne wspomagające zarządzanie zmiennością produkcji rolnej, zwiększanie plonów, zmniejszanie wpływu na środowisko i optymalizację łańcucha żywnościowego.
  • Dive in Quantum: Innowacyjne rozwiązania wykorzystujące technologie kwantowe (komputery kwantowe, czujniki, symulacje, szyfrowanie itd.), które usprawniają aplikacje kosmiczne niższego szczebla.

Jak wziąć udział w konkursie?

Zgłoszenia przyjmowane są do 15 listopada 2021 r. (23:59 CET) poprzez stronę https://www.euspa.europa.eu/myeuspacecompetition

Pomysły zostaną ocenione pod kątem znaczenia dla przestrzeni kosmicznej UE, ich innowacyjnego podejścia, potencjału rynkowego, wykonywalności w granicach obecnie dostępnej technologii, a także organizacji operacyjnej. W konkursie przewidziane są liczne nagrody, przyznawane na różnych etapach rywalizacji.

Nasze patronaty

GIScience 2021
27-30 września 2021
Informacja przestrzenna impulsem dla rozwoju lokalnego
26-27.05.2021
XXI Conference of PhD Students and Young Scientists
23-25.06.2021

Galeria

Wrocławski GIS Day 2019
13 listopada 2019
Informacja Przestrzenna nowym IMPULSEM dla rozwoju lokalnego
23.05.2019 Wrocław
XVII Wyprawa BARI - Jordania 2018