• gisplay.pl

Lublin na historycznych zdjęciach lotniczych z czasów II wojny światowej

Dr Jakub Kuna z Katedry Geomatyki i Kartografii UMCS stworzył historyczną ortofotomapę Lublina opracowaną z archiwalnych zdjęć lotniczych z okresu II wojny światowej.

Lublin na zdjęciach lotniczych z okresu II wojny światowej

Lublin na zdjęciach lotniczych z okresu II wojny światowej (fot. ortolub.umcs.pl)

Projekt lubelskiego naukowca powstał w ramach grantu Narodowego Centrum Nauki. Zdjęcia pochodzą z archiwum National Archives and Records Administration (NARA) w USA, gdzie zgromadzono ponad 20 milionów zdjęć lotniczych, wykonanych przez niemieckie lotnictwo wojskowe Luftwaffe w okresie II wojny światowej. Archiwa te zawierają jedyne w skali globalnej dostępne (odtajnione) zdjęcia lotnicze południowo-wschodniej Polski, w szczególności miasta Lublin.

Jak podkreśla autor projektu, pozyskanie cyfrowych kopii zdjęć lotniczych w postaci skanów wysokiej jakości jest istotnym uzupełnieniem dotychczasowej dokumentacji kartograficznej miasta. Przetworzenie zdjęć do postaci ortofotomapy oraz ich udostępnienie (na platformie www oraz w postaci usługi danych przestrzennych TMS) otwiera unikatowe możliwości badawcze - także z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych i GIS.

- Zdjęcia lotnicze Lublina z okresu II wojny światowej pozostają mało znane i w zasadzie nie są wykorzystywane w badaniach naukowych – tylko wąskie grono specjalistów ma świadomość ich istnienia. Chcę to zmienić - mówi dr Jakub Kuna.

Stronę projektu znajdziemy pod adresem https://ortolub.umcs.pl. Poza serwisem mapowym, autor udostępnił także zbory zdjęć do pobrania wraz z instrukcją jak dodawać historycznej ortoftomapy do programów: QGIS 3.16, ArcMap 10.1 oraz ArcGIS PRO.

Ortofotomapa Lublina 1944 jest także udostępniana w postaci usługi danych rastrowych XYZ (TMS). Główny plik mozaiki został podzielony na szereg mniejszych tzw. kafelków (plików png o wymiarach 256x256 px) dostosowanych do wyświetlania w określonej skali (poziomy 0-18). Na najwyższym poziomie szczegółowości rozmiar piksela podstawowego wykonanej mozaiki zdjęć lotniczych wynosi 0,42 x 0,42m. W zależności od liczby naziemnych punktów kontrolnych (GCP) użytych do kalibracji poszczególnych zdjęć, dokładność położenia elementów punktowych wacha się od około 0,1 m (w centrum miasta) do wartości nieznacznie przekraczających 1 m (obrzeża). Adres usługi XYZ na serwerze UMCS.pl to //ortolub.umcs.pl/data/tiles_3857/{z}/{x}/{y}.png

Nasze patronaty

XXIII Ogólnopolskie Sympozjum Fotogrametryczno-Teledetekcyjne
18-20 września 2024
INTERGEO 2023
10-12 października 2023
VIII Forum BioGIS
29-30.11.2023
GIS Day w Stolicy
23 listopada 2023

Quizy mapowe

Gdzie leży ten kraj?
Puzzle z mapą świata
Jaki to kraj?
Quiz WORLDLE - Jaki to kraj?
Wersja dla zaawansowanych
Geoquiz historyczny
EOGuesser