Na posiedzeniu RIIP podsumowano nowelizację prawa geodezyjnego

Podsumowanie procesu legislacyjnego związanego z nowelizacją ustawy Pgik było jednym z głównych punktów posiedzenia Rady Infrastruktury Informacji Przestrzennej, które w formie wideokonferencji odbyło się 15 września 2021 r.

Rys. 1 Zrzut ekranu z aplikacji ZOOM (programu do prowadzenia telekonferencji). Po lewej stronie na jasnoszarym tle agenda Posiedzenia Rady IIP. Po prawej stronie zdjęcie Reprezentanta MRiT Anny Michalik, Przewodniczącego Rady Infrastruktury Informacji Przestrzennej dr. hab. inż. Waldemara Izdebskiego, Dyrektor Departamentu SWZ GUGiK Ewę Surmę, Wiceprzewodniczącego Rady IIP dr. hab. inż. Dariusza Gotliba.

Posiedzenie Rady Infrastruktury Informacji Przestrzennej - 15 września 2021 (fot. GUGiK)

Przewodniczący Rady, Główny Geodety Kraju dr. hab. inż. Waldemar Izdebski przedstawił najważniejsze działania Głównego Urząd Geodezji i Kartografii związane z rozwojem udostępnianych usług sieciowych oraz funkcjonowaniem i rozwojem serwisu geoportal.gov.pl. Dalsze rozwijanie przez GUGiK usług pobierania WFS i WCS oraz udostępnienie analizy bazy danych obiektów topograficznych BDOT10k bezpośrednio poprzez geoportal.gov.pl

Główny Geodeta Kraku zwrócił uwagę na zakończony proces legislacyjny dotyczący nowelizacji ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne, i związane z tym wydanie 14 rozporządzeń. Podkreślił, że wszystkie wprowadzone w rozporządzeniach zmiany ułatwiają korzystanie z danych geodezyjnych i upraszczają strukturę nadmiernie skomplikowanych rejestrów państwowych. Przyczyniają się do dalszego wspierania procesu informatyzacji geodezji i promowania szerokiego dostępu do danych przestrzennych i ich wykorzystania. Przewodniczący dodał, że już od 1 stycznia 2022 r. wszystkie operaty techniczne muszą być przekazywane do PZGiK wyłącznie w postaci elektronicznej.

W trakcie dyskusji głos zabrał m.in. Janusz Dygaszewicz, doceniając współpracę GUGiK z gminami odnośnie uporządkowania danych punktów adresowych.

Następne posiedzenie Rady IIP wyznaczono na 17 listopada 2021 r.

Źródło: GUGiK

Nasze patronaty

GIScience 2021
27-30 września 2021
Informacja przestrzenna impulsem dla rozwoju lokalnego
26-27.05.2021
XXI Conference of PhD Students and Young Scientists
23-25.06.2021

Galeria

Wrocławski GIS Day 2019
13 listopada 2019
Informacja Przestrzenna nowym IMPULSEM dla rozwoju lokalnego
23.05.2019 Wrocław
XVII Wyprawa BARI - Jordania 2018