Geoinformatyka na Politechnice Koszalińskiej

Geoinformatyka to nowy kierunek studiów II stopnia, który już niebawem zaproponuje Politechnika Koszalińska. Studenci pogłębią wiedzę z zakresu informatyki, systemów informacji przestrzennej, fotogrametrii, teledetekcji oraz nowoczesnych technik pomiarowych stosowanych w geodezji.

Geoinformatyka na Politechnice Koszalińskiej

Dotychczas studenci mieli możliwość pozyskiwania wiedzy z zakresu geoinformatyki na studiach I stopnia na kierunku Geodezja i Kartografia o specjalności geodezja i geoinformatyka. Na potrzebę uruchomienia nowego kierunku wskazywali przedstawiciele środowisk gospodarczych i samorządów lokalnych, w tym w szczególności członkowie Konwentu Wydziału Inżynierii Lądowej, Środowiska i Geodezji. Utworzenie nowego kierunku postulowali też studenci i absolwenci uczelni. Geoinformatyka jako studia II stopnia znajdzie się w ofercie uczelni już od semestru letniego 2021/2022. Uchwałę w tej sprawie podjął w środę (22 września br.) Senat Politechniki Koszalińskiej. Naukę na tym kierunku będą mogli podjąć absolwenci studiów I stopnia z tytułem inżyniera.

Studia będą prowadzone w formie stacjonarnej (3 semestry) i niestacjonarnej (4 semestry). Studenci zdobędą wiedzę z zakresu projektowania i stosowania nowoczesnych technik pomiarowych, w tym fotogrametrii cyfrowej i teledetekcji, przeprowadzania zaawansowanych analiz przestrzennych, kartografii multimedialnej oraz zastosowania technologii Virtual Reality. Absolwenci Geoinformatyki będą przygotowani do wykonywania zadań inżynierskich, m.in. w geoinformatyce, geodezji, architekturze i budownictwie (modelowanie 3D/CAD), czy też w urbanistyce i rozwoju przestrzennym. Będą mogli realizować się w pracy indywidualnej (usługi z zakresu geodezji i kartografii lub pozyskiwania i przetwarzania geoinformacji). Studia przygotują ich także do działalności zespołowej (praca w urzędach administracji państwowej i samorządowej, w biurach geoinformatycznych, geodezyjnych i projektowych, firmach działających w branży budowlanej, wojsku, policji straży pożarnej i innych służbach mundurowych, gdzie wymagana jest umiejętność obsługi baz geoinformatycznych).

Źródło: Politechnika Koszalińska 

Nasze patronaty

GIScience 2021
27-30 września 2021
Kongres GIS 2021
28.09-01.10.2021
XXI Conference of PhD Students and Young Scientists
23-25.06.2021

Galeria

Wrocławski GIS Day 2019
13 listopada 2019
Informacja Przestrzenna nowym IMPULSEM dla rozwoju lokalnego
23.05.2019 Wrocław
XVII Wyprawa BARI - Jordania 2018