Aplikacja e-dym pomoże w analizie źródeł zanieczyszczenia powietrza

Firma ProIntegra przygotowała innowacyjny system „e-dym” oparty na sztucznej inteligencji, który umożliwia dokonanie automatycznej i bezczujnikowej analizy źródeł zanieczyszczenia powietrza. 

Aplikacja e-dym pomoże w analizie źródeł zanieczyszczenia powietrza

System „e-dym” to narzędzie niewymagające zastosowania żadnego dedykowanego sensora, poza zwykłym aparatem fotograficznym (najczęściej w smartfonie). Nie jest również konieczne pobranie fizycznej próbki powietrza. Analiza odbywa się na podstawie obrazu (zdjęcia) lub streamingu wideo, konkretnych źródeł emisji szkodliwych substancji wydobywających się z kominów kotłów grzewczych, układów wydechowych pojazdów mechanicznych oraz wszelkich innych istotnych źródeł zanieczyszczenia powietrza. 

Ze strony użytkowników końcowych aplikacji mobilnej „e-dym” (osób fizycznych – obywateli), nie są wymagane żadne skomplikowane działania. Użytkownik wykonuje jedynie zdjęcie dymu wydobywającego się z komina, a system automatycznie i natychmiast identyfikuje i klasyfikuje zagrożenie podając użytkownikowi poziom szkodliwości emisji. Użytkownik ma również możliwość przesłania alertu do systemu zawierającego lokalizację, datę wykonania zdjęcia oraz zidentyfikowany stopień zagrożenia.

Do najważniejszych zalet systemu możemy zaliczyć:

 • Brak konieczności zastosowania kosztownych czujników;
 • Precyzyjna identyfikacja źródeł smogu wraz z automatyczną klasyfikacją stopnia zagrożenia dla każdego z nich;
 • Tworzy aktualną mapę źródeł smogu – użytkownicy automatycznie tworzą i aktualizują mapę w oparciu o precyzyjnie zidentyfikowane źródła smogu;
 • Wydajność działania w czasie rzeczywistym. Analiza jest prowadzona na bieżąco, a wyniki są dostępne natychmiast;
 • Wielki potencjał zbierania wysokiej jakości informacji:
  • Utworzenie katalogu wszystkich istotnych źródeł zanieczyszczenia w danym obszarze;
  • Możliwość łatwej identyfikacji najgroźniejszych przypadków w celu ich indywidualnego rozpatrzenia;
  • Monitorowanie zmian w czasie na danym obszarze;
  • Porównywanie różnych lokalizacji i obszarów;
  • Integracja z systemami monitorowania opartymi o sieci czujników w celu uzyskania bezpośredniej korelacji pomiędzy jakością powietrza a dokładnie wskazanymi źródłami zanieczyszczeń;
  • Potencjalnie nieograniczona skala użycia (użytkownicy końcowi, monitorowany obszar itp.) przy bardzo niskim koszcie eksploatacji;
 • Przygotowane zagregowane wyniki analizy (w formie precyzyjnych wniosków dla danej lokalizacji lub obszaru) w założeniu będą dostępne dla władz, lokalnych społeczności, organizacji pozarządowych, biznesu oraz obywateli;
 • Duża wartość społeczna i edukacyjna;
 • Z założenia wolne od opłat dla wszystkich użytkowników;
 • Możliwe do zastosowania wszędzie na świecie.

System może być szeroko wykorzystywany przez wszelkie podmioty, szczególnie samorządowe, zainteresowane we wspieraniu i wykorzystaniu najnowszych technologii i innowacji w obszarze ochrony środowiska naturalnego oraz zdrowia obywateli.

Na przeprowadzenie eksperymentalnych prac rozwojowych producent systemu uzyskał dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego w konkursie „Silesia pod błękitnym niebem”.

Nasze patronaty

GIScience 2021
27-30 września 2021
Kongres GIS 2021
28.09-01.10.2021
XXI Conference of PhD Students and Young Scientists
23-25.06.2021

Galeria

Wrocławski GIS Day 2019
13 listopada 2019
Informacja Przestrzenna nowym IMPULSEM dla rozwoju lokalnego
23.05.2019 Wrocław
XVII Wyprawa BARI - Jordania 2018