Profil terenu na podstawie NMPT w Geoportalu

Teraz w serwisie geoportal.gov.pl możemy wygenerować profil terenu na bazie Numerycznego Modelu Pokrycia Terenu (NMPT) o rozdzielczości 1 m.

Ilustracja przedstawia zrzut ekranu z serwisu www.geoportal.gov.pl z zaznaczoną lokalzacją narzędzia "Profil terenu", w którym dodano nową funkcjonalność - możliwość generowania profilu terenu na bazie danych NMPT. Dla zobrazowania działania narzędzia została narysowana linia wzdłuż obiektu budowlanego oraz zaprezentowano wyniki analizy.

Nowa funkcjonalność znajdziemy w narzędziach „Profil terenu”, które dostępne są w pozycji „ANALIZY” menu głównego, co przedstawia ilustracja powyżej. Dzięki wprowadzeniu nowej funkcjonalności użytkownicy Geoportalu mogą wykonywać analizy w oparciu o dane NMPT dla obszaru Polski. Dane te stanowią źródło informacji o powierzchni terenu z uwzględnieniem obiektów/elementów wystających ponad tę powierzchnię, tj.: budynków, drzew, mostów, wiaduktów i innych elementów infrastruktury.

Nasze patronaty

GIScience 2021
27-30 września 2021
Kongres GIS 2021
28.09-01.10.2021
XXI Conference of PhD Students and Young Scientists
23-25.06.2021

Galeria

Wrocławski GIS Day 2019
13 listopada 2019
Informacja Przestrzenna nowym IMPULSEM dla rozwoju lokalnego
23.05.2019 Wrocław
XVII Wyprawa BARI - Jordania 2018