Naukowcy z IGIG UPWr laureatami X edycji programu Mozart

Wrocławskie Centrum Akademickie ogłosiło laureatów X edycji programu Mozart, którego celem jest tworzenie partnerstw pomiędzy wrocławskimi przedsiębiorstwami a naukowcami.

Naukowcy z IGIG UPWr laureatami X edycji programu Mozart

Bezpośrednim efektem takiej współpracy jest produkt lub usługa, która odpowiada na konkretne potrzeby danej firmy. Jednak równie ważny jest wpływ projektu na długofalowy rozwój współpracy biznesu i nauki w mieście, a także na poprawę jakości życia mieszkańców Wrocławia. Tematyka projektów zgłaszanych do Mozarta jest tworzona na bazie konkretnych potrzeb danego przedsiębiorstwa. Efekt - w postaci produktu, usługi, czy usprawnienia procesu - wspiera rozwój firmy, a dla naukowca  jest możliwością praktycznego wykorzystania jego wiedzy.

W jubileuszowej edycji konkursu dwoje naukowców z IGiG otrzymało dofinansowanie realizowanych projektów w partnerstwie z wrocławskimi firmami. Wśród 19 laureatów znaleźli się dr inż. Kamil Kaźmierski wraz z firmą Usługi Geodezyjne Andrzej Kudłacik pracować będzie nad możliwością wykorzystania niskokosztowych odbiorników GNSS w codziennym życiu geodety. Laureatką programu Mozart została również dr inż. Kamila Pawłuszek-Filipiak, która wraz z firmą SatRevolution S.A. będzie pracować nad wykorzystaniem danych teledetekcyjnych w wyznaczeniu „białych plam NGA"- obszarów o potencjalnym słabym sygnale radiowym oraz braku dostępu do sieci światłowodowych celem potencjalnej interwencji operatorów sieci. Ponadto dr inż. Paweł Bogusławski otrzymał finansowanie na przedłużenie o 6 miesięcy projektu realizowanego od roku w partnerstwie z firmą SHH Sp. z o.o.

Źródło: IGIG UPWr

Nasze patronaty

GIScience 2021
27-30 września 2021
Kongres GIS 2021
28.09-01.10.2021
XXI Conference of PhD Students and Young Scientists
23-25.06.2021

Galeria

Wrocławski GIS Day 2019
13 listopada 2019
Informacja Przestrzenna nowym IMPULSEM dla rozwoju lokalnego
23.05.2019 Wrocław
XVII Wyprawa BARI - Jordania 2018