Łódź 4D - nowe zdjęcia ukośne, ortofotomapa i model 3D miasta

Łódzki Ośrodek Geodezji udostępnia dane poprzez aplikację OBLIVIEW, która umożliwia przeglądanie i porównywanie danych z nalotów fotogrametrycznych. Poza danymi z wiosny 2021 roku dostępne są również archiwalne ortofotomapy, fotoplany ukośne i po raz pierwszy dane trójwymiarowe: model 3D Mesh i chmura punktów skaningu laserowego.

Dzięki szczegółowym zdjęciom i danym, które znajdują się w aplikacji można dokonywać pomiarów w poziomie i pionie oraz mierzyć powierzchnię a nawet sprawdzić analizę zacienienia budynków.  Dzięki zdjęciom ukośnym, a w zasadzie ciągłej reprezentacji przestrzennej miasta na fotoplanach ukośnych, można przeanalizować ślady przeszłości we współczesnej tkance miejskiej. Przeglądając i porównując zdjęcia ukośne z 2021 z archiwalnymi z 2013 roku łatwo trafić na przykłady rewitalizacji architektury postindustrialnej. Warto obejrzeć budynki z każdej strony, zwracając uwagę na detale i estetykę wykonania fasad. Ogromne zmiany na zdjęciach widać w przebudowie Nowego Centrum Łodzi tj. Bramy Miasta, Łódzi Fabrycznej, EC1 czy układu drogowego.

Aplikacja OBLIVIEW oraz dane fotogrametryczne z lat 2017, 2019 oraz 2021 zostały dostarczone w ramach projektu „Informatyczne usługi przestrzenne w rewitalizowanej strefie wielkomiejskiej miasta Łodzi” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Nasze patronaty

GIS Day w Stolicy 2021
13 grudnia 2021
VI Forum Uni-Biznes Geodezja Przedsiębiorcy Studenci (GPS)
10.12.2021
27. Urodzin Stowarzyszenia GEOIDA
GIS day 2021

Galeria

Wrocławski GIS Day 2019
13 listopada 2019
Informacja Przestrzenna nowym IMPULSEM dla rozwoju lokalnego
23.05.2019 Wrocław
XVII Wyprawa BARI - Jordania 2018