Konkurs #myEUspace - przedłużono termin zgłoszeń

Do 3 grudnia 2021 roku przedłużono termin zgłoszeń do konkursu #myEUspace dla unijnych innowatorów i przedsiębiorców gotowych odkrywać, tworzyć i komercjalizować innowacyjne rozwiązania oparte o nowe technologie w usługach lokalizacyjnych, inteligentnej mobilności, inteligentnego rolnictwa, geomatyki, a także – po raz pierwszy – technologii kwantowych.

Konkurs #myEUspace – w którym do wygrania jest łącznie 1 mln euro – stanowi część inicjatywy Komisji Europejskiej Cassini. Konkurs skupiony jest wokół danych i usług kosmicznych UE oraz rozważań, w jaki sposób integracja usług i fuzja danych wprowadzają w życie (i na rynek) przełomowe rozwiązania komercyjne oparte na przestrzeni kosmicznej, które są w stanie reagować na pojawiające się potrzeby społeczne i służyć różnym dziedzinom, m.in. inteligentnej mobilności i rolnictwu, zrównoważonej produkcji i konsumpcji, inteligentnym miastom, zdrowiu i rekreacji i wielu innym. Innowatorzy działający we wszystkich obszarach i na wszystkich rynkach mogą wykorzystać potencjał usług i danych Programu Kosmicznego Unii Europejskiej w celu wprowadzenia rozwiązań, które obejmują aplikacje mobilne i hardware'owe, takie jak urządzenia do noszenia na ciele, rozwiązania w zakresie śledzenia zarządzania aktywami, drony, robotykę i inne.

Biorąc pod uwagę, że w ponad dwóch miliardach smartfonów stosowany jest systemu Galileo, a technologie kosmiczne (np. urządzenia do noszenia na ciele, drony, internet rzeczy (IoT) i robotyka) są coraz powszechniej stosowane w innych urządzeniach, żaden segment rynku czy aplikacja nie mogą pozwolić sobie na brak integracji danych i usług kosmicznych w swoich produktach i usługach nowej generacji.

Konkurs #myEUspace, w którym do wygrania jest ponad 50 nagród, składa się z dwóch niezależnych i równoległych ścieżek – dla każdej z nich wyznaczono listę celów i oczekiwanych rezultatów.

  • Ścieżka 1 – od Idei do Prototypu/Oceny klienta – celem dla tej ścieżki jest opracowanie prototypu produktu/wersji beta na podstawie teoretycznego pomysłu.
  • Ścieżka 2 - od Prototypu do Produktu/Wejścia na rynek – celem dla tej ścieżki jest opracowanie produktu o minimalnej funkcjonalności (ang. Minimum Viable Product, MVP) na podstawie prototypu lub pomysłu beta.

Przedmiotem konkursu są rozwiązania wykorzystujące i integrujące dane i usługi kosmiczne UE, które mogą stanowić przełom w następujących dziedzinach:

  • Move Me Smart: Inteligentne rozwiązania w zakresie mobilności we wszystkich rodzajach transportu, mające na celu poprawę efektywności, zrównoważony rozwój i zwiększenie bezpieczeństwa.
  • Space Up My Life: Rozwiązania komercyjne, takie jak aplikacje mobilne i inne rozwiązania wykorzystujące dane kosmiczne do ochrony zdrowia, gier, sportu, rekreacji, turystyki i życia codziennego.
  • Our Green Planet: Innowacyjne rozwiązania związane z wyznaniami w obszarze ochrony środowiska, zrównoważonego stylu życia, konsumpcji i produkcji.
  • Map My World: Innowacyjne rozwiązania geodezyjne kształtujące przyszłość geomatyki, planowania obszarów wiejskich i inteligentnych miast.
  • Farming by Satellite: Rozwiązania technologiczne wspomagające zarządzanie zmiennością produkcji rolnej, zwiększanie plonów, zmniejszanie wpływu na środowisko i optymalizację łańcucha żywnościowego.
  • Dive in Quantum: Innowacyjne rozwiązania wykorzystujące technologie kwantowe (komputery kwantowe, czujniki, symulacje, szyfrowanie itd.), które usprawniają aplikacje kosmiczne niższego szczebla.

Jak wziąć udział w konkursie?

Zgłoszenia przyjmowane są do 3 grudnia 2021 r. (23:59 CET) poprzez stronę https://www.euspa.europa.eu/myeuspacecompetition

Pomysły zostaną ocenione pod kątem znaczenia dla przestrzeni kosmicznej UE, ich innowacyjnego podejścia, potencjału rynkowego, wykonywalności w granicach obecnie dostępnej technologii, a także organizacji operacyjnej. W konkursie przewidziane są liczne nagrody, przyznawane na różnych etapach rywalizacji.

Nasze patronaty

GIS Day w Stolicy 2021
13 grudnia 2021
VI Forum Uni-Biznes Geodezja Przedsiębiorcy Studenci (GPS)
10.12.2021
27. Urodzin Stowarzyszenia GEOIDA
GIS day 2021

Galeria

Wrocławski GIS Day 2019
13 listopada 2019
Informacja Przestrzenna nowym IMPULSEM dla rozwoju lokalnego
23.05.2019 Wrocław
XVII Wyprawa BARI - Jordania 2018