O planowaniu przestrzennym na posiedzeniu Rady IIP

Wykorzystanie infrastruktury danych przestrzennych w zagospodarowaniu przestrzennym było głównym tematem posiedzenia Rady Infrastruktury Informacji Przestrzenne, które w formie wideokonferencji odbyło się 17 listopada 2021 roku.

Spotkanie poprowadził Przewodniczący Rady, Główny Geodety Kraju dr. hab. inż. Waldemara Izdebskiego, który przedstawił najważniejsze działania GUGiK związane z rozwojem udostępnianych usług sieciowych oraz funkcjonowaniem i rozwojem serwisu geoportal.gov.pl, w tym o dodaniu nowej warstwy „Działki w zasobie KOWR” opracowanej w ramach współpracy z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa (KOWR).

Anna Michalik, zastępca dyrektora Departamentu Planowania Przestrzennego w Ministerstwie Rozwoju i Technologii, podczas prezentacji na temat „Wykorzystanie infrastruktury danych przestrzennych w zagospodarowaniu przestrzennym” mówiła o obecnych działaniach podejmowanych w zakresie cyfryzacji miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - tj. zmianie rozporządzeń w sprawie projektu planu miejscowego oraz w sprawie zakresu projektu studium. Nawiązała także do rejestru urbanistycznego, którego wersja pilotażowa będzie uruchomiona na przełomie 2021 i 2022 roku (dla wybranych gmin) w zakresie rejestru miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Na zakończenie zaproponowała utworzenie zespołu roboczego spośród pracowników merytorycznych odpowiedzialnych za dane przestrzenne w poszczególnych instytucjach Rady IIP.

W związku z powyższym Uchwałą NR 2/2021 Rady Infrastruktury Informacji Przestrzennej utworzony został zespół konsultacyjny do spraw reformy planowania i zagospodarowania przestrzennego, którego zadaniem będzie m.in. identyfikacja obszarów problemowych, wskazanie priorytetowych działań czy identyfikacja stanu zaawansowania poszczególnych instytucji w tworzeniu i udostępnianiu danych przestrzennych.

Następne posiedzenie Rady IIP wyznaczono na 19 stycznia 2022 r.

Źródło: GUGiK

Nasze patronaty

GIS Day w Stolicy 2021
13 grudnia 2021
VI Forum Uni-Biznes Geodezja Przedsiębiorcy Studenci (GPS)
10.12.2021
27. Urodzin Stowarzyszenia GEOIDA
GIS day 2021

Galeria

Wrocławski GIS Day 2019
13 listopada 2019
Informacja Przestrzenna nowym IMPULSEM dla rozwoju lokalnego
23.05.2019 Wrocław
XVII Wyprawa BARI - Jordania 2018