GUGiK udostępnia archiwalne dane BDOT10k

GUGiK przygotował i udostępnił nową usługę sieciową WMS umożliwiającą pobranie archiwalnych danych BDOT10k w formatach GML oraz SHP dla każdego powiatu.

Rys1: Ilustracja przedstawia zrzut ekranu z serwisu www.geoportal.gov.pl prezentujący usługę udostępniania danych archiwalnych BDOT10k.

GUGiK udostępnia archiwalne dane BDOT10k (fot. GUGiK)

sługa została podłączona także w serwisie www.geoportal.gov.pl w grupie warstw Dane archiwalne --> Topografia --> BDOT10k.

Dane są przygotowane według stanu bazy BDOT10k na 31 grudnia dla lat: 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020.

Aby przeglądać lub pobrać dane prezentowane przez usługę można również skorzystać z dowolnego oprogramowania z funkcją klienta WMS, np. aplikacji QGIS.

Adres usługi: https://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/PZGIK/BDOT10k/WMS/DaneArchiwalne

Nasze patronaty

GIS Day w Stolicy 2021
13 grudnia 2021
VI Forum Uni-Biznes Geodezja Przedsiębiorcy Studenci (GPS)
10.12.2021
27. Urodzin Stowarzyszenia GEOIDA
GIS day 2021

Galeria

Wrocławski GIS Day 2019
13 listopada 2019
Informacja Przestrzenna nowym IMPULSEM dla rozwoju lokalnego
23.05.2019 Wrocław
XVII Wyprawa BARI - Jordania 2018