Konkurs na stworzenie wtyczki QGIS do wizualizacji plików GML

Główny Geodeta Kraju ogłosił konkurs na opracowanie wtyczki oprogramowania QGIS przeznaczonej do wizualizacji graficznej plików GML zawierających dane EGiB, GESUT, BDOT500 oraz biblioteki znaków kartograficznych.

Konkurs na stworzenie wtyczki QGIS do wizualizacji graficznej GML

Szczegółowy opis wymagań, które są niezbędne do dopuszczenia pracy konkursowej do oceny zawarty jest w załączniku nr 1 do regulaminu konkursu. Cechy i funkcjonalności wykraczające poza minimalne wymagania będą dodatkowo punktowane.

Dla autora zwycięskiej pracy przewidziano nagrodę w wysokości 80 tys. zł netto. W przypadku gdy GUGiK otrzyma prace o podobnej jakości przewiduje się możliwość nagrodzenia dwóch najlepszych prac, a wysokość nagród wyniesie wówczas 60 tys. zł netto za 1 miejsce konkursu oraz 40 tys. zł netto za 2 miejsce konkursu.

Zgłaszanie wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie jest możliwe do 10 stycznia 2022 r. (godz.12:00). Natomiast prace konkursowe należy składać do 23 marca 2022 r. (godz. 12:00). Uczestnikiem konkursu może być osoba fizyczna lub instytucja, firma, jeśli spełnią warunki określone w regulaminie konkursu.

Nasze patronaty

Dzień Teledetekcji 2021
21 grudnia 2021
GIS Day w Stolicy 2021
13 grudnia 2021
VI Forum Uni-Biznes Geodezja Przedsiębiorcy Studenci (GPS)
10.12.2021
27. Urodzin Stowarzyszenia GEOIDA
GIS day 2021

Galeria

Wrocławski GIS Day 2019
13 listopada 2019
Informacja Przestrzenna nowym IMPULSEM dla rozwoju lokalnego
23.05.2019 Wrocław
XVII Wyprawa BARI - Jordania 2018