Nowe dane fotogrametryczne dla Trójmiasta i Zakopanego w PZGiK

Do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego przyjęto kolejne dane fotogrametryczne dla Trójmiasta i Zakopanego.

Ilustracja przedstawia zrzut ekranu z serwisu www.geoportal.gov.pl przedstawiający miasto Zakopane w usłudze Ortofotomapa Wysokiej Rozdzielczości

Nowe dane obejmują powierzchnię 1205 km2, dla której wykonano:

  • zdjęcia lotnicze o GSD = 0,05 m;
  • ortofotomapa o pikselu 0,05 m;
  • numeryczny model terenu w formacie Arc/Info Ascii Grid o interwale siatki 1 m.

Dane fotogrametryczne zostały wykonane na zlecenie Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii w ramach części 1 i 9 zamówienia z 2021 r. Tym samym zakończono realizację wszystkich umów na opracowanie ortofotomapy realizowanych przez GUGiK w 2021 roku.

Nowo przyjętą ortofotomapę i numeryczny model terenu można bezpłatnie pobrać do powszechnego wykorzystania poprzez usługi WCS i skorowidze publikowane w serwisie www.geoportal.gov.pl. Zdjęcia można zakupić przez portal PZGiK składając stosowny wniosek.

Nasze patronaty

Dzień Teledetekcji 2021
21 grudnia 2021
GIS Day w Stolicy 2021
13 grudnia 2021
VI Forum Uni-Biznes Geodezja Przedsiębiorcy Studenci (GPS)
10.12.2021
27. Urodzin Stowarzyszenia GEOIDA
GIS day 2021

Galeria

Wrocławski GIS Day 2019
13 listopada 2019
Informacja Przestrzenna nowym IMPULSEM dla rozwoju lokalnego
23.05.2019 Wrocław
XVII Wyprawa BARI - Jordania 2018