Dane fotogrametryczne dla Gliwic i Rybnika w PZGiK

Do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego przyjęto dane fotogrametryczne dla Gliwic i Rybnika.

Do PZGiK przyjęto ortofotomapę dla miasta Rybnik (484 sekcji) o pikselu 0.05 m w układzie 2000. Dane zostały wykonane na zlecenie Urzędu Miasta Rybnik.

Dane fotogrametryczne dla Gliwic i Rybnika w PZGiK

Do zasobu przyjęto także dane fotogrametryczne dla Gliwic o powierzchni 205 km2, dla którego wykonano:

  • zdjęcia lotnicze o GSD = 0,04 m;
  • ortofotomapę o pikselu 0,04 m.

Dane fotogrametryczne zostały wykonane na zlecenie Urzędu Miasta Gliwice.

Nowo przyjętą ortofotomapę można bezpłatnie pobrać do powszechnego wykorzystania poprzez usługi WCS i skorowidze publikowane w serwisie www.geoportal.gov.pl. Zdjęcia można zakupić przez portal PZGiK składając stosowny wniosek.

Nasze patronaty

Dzień Teledetekcji 2021
21 grudnia 2021
GIS Day w Stolicy 2021
13 grudnia 2021
VI Forum Uni-Biznes Geodezja Przedsiębiorcy Studenci (GPS)
10.12.2021
27. Urodzin Stowarzyszenia GEOIDA
GIS day 2021

Galeria

Wrocławski GIS Day 2019
13 listopada 2019
Informacja Przestrzenna nowym IMPULSEM dla rozwoju lokalnego
23.05.2019 Wrocław
XVII Wyprawa BARI - Jordania 2018