Mapa zniszczeń ukraińskich zabytków w wyniku działań wojennych

Ukraińska Fundacja Kultury (UCF) stworzyła portal, na którym prezentuje mapę obiektów zabytkowych zniszczonych w wyniku działań wojennych.

Mapa zniszczeń ukraińskich zabytków w wyniku działań wojennych

Mapę zniszczonych obiektów stworzono na podstawie rejestru prowadzonego przez Ministerstwo Kultury i Polityki Informacyjnej Ukrainy. Obecnie obejmuje ona ponad 150 zabytkowych i kulturalnych budowli. Wśród nich są świątynie różnych wyznań, muzea, ośrodki kultury i sportu oraz historyczne domy i ulice, które zostały częściowo lub całkowicie zniszczone w wyniku rosyjskiej inwazji.

Największe szkody widoczne są w Mariupolu, gdzie zniszczeniu uległo ponad 95 proc. wszystkich budowli miasta, m.in. powstałe na początku XX wieku Muzeum Krajoznawcze w Mariupolu (tzw. Budynek Inwalidów). Kompletnie zniszczony został Teatr Dramatyczny. W wyniku jego bombardowania zginęło ok. 300 osób, a zabytkowa budowla legła w gruzach.

Inne zniszczone podczas rosyjskiego ostrzału budynki to m.in dawna siedziba Ukraińskiego Muzeum Starożytności im. Wasyla Tarnowskiego w Czernihowie czy Katedra Zaśnięcia Bogurodzicy w Charkowie XVII-XVIII w. Wojska rosyjskie zaminowały także teren wokół cennego stanowiska archeologicznego Kamienna Mogiła w obwodzie zaporoskim. Jest to miejsce, które Ukraina chciała nominować na Listę światowego dziedzictwa UNESCO.

Link do mapy: https://uaculture.org/culture-loss/

Nasze patronaty

Kongres FIG w Warszawie
11-15 września 2022
SCEgeo 2022
22-24 czerwca 2022
FME World Tour 2022
18 maja 2022
Zrównoważone planowanie przestrzenne. Zmiana paradygmatów
13-14 maja 2022
GIS w Nauce
23-24 czerwca 2022
Regionalna Infrastruktura Informacji Przestrzennej na rzecz rozwoju społeczeństwa informacyjnego
23-24 czerwiec 2022
Informacja przestrzenna impulsem dla rozwoju lokalnego
2-3 czerwca 2022

Galeria

Wrocławski GIS Day 2019
13 listopada 2019
Informacja Przestrzenna nowym IMPULSEM dla rozwoju lokalnego
23.05.2019 Wrocław
XVII Wyprawa BARI - Jordania 2018