Wszystkie powiaty z usługę WFS dotyczącą danych EGiB

Wszystkie jednostki prowadzące ewidencję gruntów i budynków udostępniają już usługę WFS dotyczącą tych danych.

Jak informuje GUGiK,  organ po uruchomieniu usług udostępniających dane przestrzenne z prowadzonych zbiorów danych, zgodnie z art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz. U. 2021 r. poz. 2014), ma obowiązek zgłosić ich adresy do prowadzonej przez Głównego Geodetę Kraju ewidencji zbiorów i usług danych przestrzennych.

Dzięki udostępnionym usługom już w najbliższym czasie Główny Urząd Geodezji i Kartografii udostępni jedną usługę WFS integrującą dane geometryczne ewidencji gruntów i budynków z całej Polski.

Adresy wszystkich usług są dostępne w ewidencji zbiorów i usług danych przestrzennych.

Nasze patronaty

Kongres FIG w Warszawie
11-15 września 2022
SCEgeo 2022
22-24 czerwca 2022
FME World Tour 2022
18 maja 2022
Zrównoważone planowanie przestrzenne. Zmiana paradygmatów
13-14 maja 2022
GIS w Nauce
23-24 czerwca 2022
Regionalna Infrastruktura Informacji Przestrzennej na rzecz rozwoju społeczeństwa informacyjnego
23-24 czerwiec 2022
Informacja przestrzenna impulsem dla rozwoju lokalnego
2-3 czerwca 2022

Galeria

Wrocławski GIS Day 2019
13 listopada 2019
Informacja Przestrzenna nowym IMPULSEM dla rozwoju lokalnego
23.05.2019 Wrocław
XVII Wyprawa BARI - Jordania 2018