Konkurs na opracowanie walidatora usług sieciowych dotyczących danych EGiB

Główny Urząd Geodezji i Kartografii ogłosił konkurs na opracowanie internetowego walidatora usług sieciowych dotyczących danych EGiB.

Konkurs na opracowanie walidatora usług sieciowych dotyczących danych EGiB

Przedmiotem zamówienia jest wytworzenie aplikacji internetowej przeznaczonej do walidacji usług przeglądania (WMS) i pobierania (WFS) dotyczących danych EGiB.

W ramach wykonania zamówienia wykonawca dostarczy:

  1. Współpracujące ze sobą: aplikację internetową oraz oprogramowanie serwerowe niezbędne do działania walidatora;
  2. Udokumentowane kody źródłowe komponentów składających się na prace konkursową;
  3. Instrukcje instalacji i konfiguracji.

Zgłaszanie wniosków o dopuszczenie do udziału w Konkursie jest możliwe do 16 maja 2022 r. (godz.12:00). Natomiast Prace Konkursowe należy składać do 20 czerwca 2022 r. (godz. 12:00).

Dla autora zwycięskiej pracy została przewidziana nagroda w wysokości 100 000 zł netto.

Ogłoszenie

Nasze patronaty

Kongres FIG w Warszawie
11-15 września 2022
SCEgeo 2022
22-24 czerwca 2022
FME World Tour 2022
18 maja 2022
Zrównoważone planowanie przestrzenne. Zmiana paradygmatów
13-14 maja 2022
GIS w Nauce
23-24 czerwca 2022
Regionalna Infrastruktura Informacji Przestrzennej na rzecz rozwoju społeczeństwa informacyjnego
23-24 czerwiec 2022
Informacja przestrzenna impulsem dla rozwoju lokalnego
2-3 czerwca 2022

Galeria

Wrocławski GIS Day 2019
13 listopada 2019
Informacja Przestrzenna nowym IMPULSEM dla rozwoju lokalnego
23.05.2019 Wrocław
XVII Wyprawa BARI - Jordania 2018