• gisplay.pl

Drugie, rozszerzone wydanie Geograficzno-politycznego atlasu Polski

W listopadzie kończy się realizacja projektu „Geograficzno-polityczny atlas Polski. Polska w świecie współczesnym: Perspektywa 2022”. Efektem są m.in. drugie wydanie atlasu z prawie tysiącem map, ponad 400 przeszkolonych nauczycieli czy powstanie zespołu geografów i kartografów zdolnego wytyczać kierunki w geografii politycznej Polski.

Drugie, rozszerzone wydanie Geograficzno-politycznego atlasu Polski

Drugie, rozszerzone wydanie Geograficzno-politycznego atlasu Polski (fot. UW)

W 2018 roku ukazało się pierwsze wydanie Geograficzno-politycznego atlasu Polski. Polska w świecie współczesnym” pod redakcją prof. Marcina W. Solarza z Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych UW. W publikacji zaprezentowana została polityczna i gospodarcza pozycja Polski na tle pozostałych państw Europy i świata. Zawarto tu również dane dotyczące historii, polityki, ekonomii i społeczeństwa polskiego. Informacje o Polsce ujęto na około 500 kolorowych mapach.

Po czterech latach liczba map zamieszczonych w publikacji wzrosła dwukrotnie. W październiku 2022 roku ukazało się drugie wydanie atlasu, liczące 392 strony, w tym 339 stron z mapami, 11 stron z diagramami/wykresami. Można tu znaleźć łącznie 934 mapy i 91 diagramów/wykresów prezentujących Polskę w różnych kontekstach i perspektywach, m.in. na tle historycznym, zmian granic, rozwoju, nazewnictwa geograficznego czy mniejszości narodowych, etnicznych i regionalnych grup językowych.

Atlas jest dwujęzyczny (polsko-angielski). Dodatkowo fragmenty opisowe publikacji (strona tytułowa, spis treści, wprowadzenie do atlasu i wstępy do rozdziałów, opis projektu) zostały przetłumaczone na sześć języków: chiński, francuski, hiszpański, niemiecki, ukraiński i rosyjski (będą dostępne online ze strony projektu). Atlas został przygotowany w wersji zarówno elektronicznej (ebook), jak i drukowanej. Około 7 tys. egzemplarzy trafiło za pośrednictwem kuratoriów oświaty do szkół średnich – po jednym egzemplarzu do każdej szkoły, w której nauczana jest geografia lub historia.

Badania i publikacja atlasu stanowią jeden z trzech filarów projektu „Geograficzno-polityczny atlas Polski. Polska w świecie współczesnym: Perspektywa 2022”.

– Projekt realizowany jest od września 2020 roku ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Wieloletniego Programu Rządowego „Niepodległa” na lata 2017–2022. W tym czasie, po pierwsze, na i wokół UW powstał wysoko wyspecjalizowany zespół geografów i kartografów mogący wytyczać kierunki w geografii politycznej w Polsce, gotowy podejmować nowe i ważne wyzwania. A jest ich, także w kontekście aktualnej sytuacji międzynarodowej, pod dostatkiem. Po drugie, w ramach drugiego filaru projektu – działalności popularyzatorskiej w internecie, mediach społecznościowych – zespół projektu zbudował liczącą ponad 10 tys. członków społeczność zainteresowaną geografią polityczną w ogóle, a Polski w szczególności, zarówno w kraju, jak i za granicą – mówi prof. Marcin W. Solarz, kierownik projektu.

I dodaje, że zespół przeszkolił 439 nauczycieli z 179 miejscowości w zakresie wykorzystania atlasu i map politycznogeograficznych w edukacji.

– Atlas będzie budował wiedzę i kształtował wrażliwość politycznogeograficzną polskiej młodzieży. Materialnym i trwałym śladem projektu jest także drugie, zmienione, zaktualizowane i znacząco poszerzone wydanie atlasu, które będzie punktem odniesienia dla innych tego typu publikacji, także poza Polską. Atlas podejmuje nowe tematy, a stare pokazuje często w nowy sposób. Wprowadza nową jakość i stanowi ważne narzędzie wpływu społecznego i edukacji, także w kontekście oddziaływań za granicą. Temu służy pełna dwujęzyczność atlasu z fragmentami tekstowymi przetłumaczonymi dodatkowo na kolejne sześć języków – tłumaczy prof. Solarz.

Realizacja projektu zakończy się 23 listopada uroczystą premierą atlasu, panelem naukowym i wręczeniem nagród w zrealizowanym w ramach projektu ogólnopolskim konkursie dla młodzieży na najlepszą wycieczkę polityczno-geograficzną „GeoWycieczka. Odkryj na nowo swoją Małą Ojczyznę” (aula gmachu Starej Biblioteki, godz. 17.00).

Źródło: UW

Nasze patronaty

XXIII Ogólnopolskie Sympozjum Fotogrametryczno-Teledetekcyjne
18-20 września 2024
INTERGEO 2023
10-12 października 2023
VIII Forum BioGIS
29-30.11.2023
GIS Day w Stolicy
23 listopada 2023

Quizy mapowe

Gdzie leży ten kraj?
Puzzle z mapą świata
Jaki to kraj?
Quiz WORLDLE - Jaki to kraj?
Wersja dla zaawansowanych
Geoquiz historyczny
EOGuesser