• gisplay.pl

GUGiK wydał nową mapa pokrycia terenu Polski

Do centralnego zasobu geodezyjnego i kartograficznego przyjęto kartograficzne opracowanie tematyczne w postaci cyfrowej - mapę pokrycia terenu Polski w formacie GeoTiff (szczegółowość: skala 1:500 000).

Nowa mapa pokrycia terenu dostępna jest już w centralnym zasobie geodezyjnym i kartograficznym (fot. GUGiK)

Zakres tematyczny opracowania obejmuje w szczególności poniższe warstwy:

  • granice (państwa, województw, morza terytorialnego),
  • główne kategorie pokrycia terenu związane z fizycznym i biologicznym użytkowaniem powierzchni kraju tj. tereny antropogeniczne, tereny rolne, lasy, obszary podmokłe, itd.,
  • sieć hydrograficzna,
  • sieć szlaków drogowych i kolejowych,
  • ochrona przyrody (parki narodowe, krajobrazowe),
  • wybrane punkty wysokościowe, przełęcze, jaskinie, skały,
  • sieć osadnicza wraz z nazewnictwem,
  • rzeźba terenu.

Głównym źródłem danych do opracowania mapy pokrycia terenu Polski były dane Państwowego Rejestru Granic (PRG), Państwowego Rejestru Nazw Geograficznych (PRNG), Bazy Danych Obiektów Topograficznych (BDOT10k), Bazy Danych Obiektów Ogólnogeograficznych (BDOO), Urzędowego Wykazu Polskich Nazw Geograficznych Świata, Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Numerycznego Modelu Terenu, itp.

Opracowanie zostało wykonane na zlecenie Głównego Geodety Kraju przez krakowską firmę KPGeo Sp. z o.o.

Mapę w pełnej rozdzielczości w formacie GeoTiff można zakupić składając stosowny wniosek. Wyłącznie do celów poglądowych - można pobrać miniaturę mapy, czyli plik o zmniejszonej rozdzielczości. Zgodnie z art. 40a ust.2 pkt 2 i 4 Ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, podmioty realizujące między innymi cele edukacyjne czy realizujące zadania publiczne mogą pozyskać Mapę pokrycia terenu Polski nieodpłatnie.

 

Nasze patronaty

XXIII Ogólnopolskie Sympozjum Fotogrametryczno-Teledetekcyjne
18-20 września 2024
INTERGEO 2023
10-12 października 2023
VIII Forum BioGIS
29-30.11.2023
GIS Day w Stolicy
23 listopada 2023

Quizy mapowe

Gdzie leży ten kraj?
Puzzle z mapą świata
Jaki to kraj?
Quiz WORLDLE - Jaki to kraj?
Wersja dla zaawansowanych
Geoquiz historyczny
EOGuesser