• gisplay.pl

GUGiK publikuje poprawione wizualizacje BDOT10k w skali 1:25 000 dla pierwszego województwa

Główny Urząd Geodezji i Kartografii rozpoczął prace związane z automatycznym generowaniem drugiej wersji wizualizacji kartograficznych bazy BDOT10k w skali 1 : 25 000. Nowo wygenerowane pliki w formacie PDF dostępne są obecnie dla obszaru województwa lubelskiego, ale sukcesywnie dane będą aktualizowane dla kolejnych województw.

przykładowa wizualizacja kartograficzna BDOT10k w skali 1:25000 dla m. Chełm

Wizualizacje kartograficzne BDOT10k w skali 1:25 000 (fot. GUGiK)

Prace są realizowane w ramach działań własnych urzędu i mają na celu publikację oraz dostarczenie aktualnych informacji topograficznych w formacie PDF. Opracowania są realizowane w pełni automatycznie na podstawie aktualnych danych dostępnych w Państwowym Zasobie Geodezyjnym i Kartograficznym, w szczególności Bazy Danych Obiektów Topograficznych BDOT10k. Wizualizacje są tworzone w oprogramowaniu FME firmy Safe Software oraz ArcGis (z rozszerzeniami) firmy ESRI.

W ramach obecnej wersji wizualizacji wniesiono poprawki zarówno w zakresie treści mapy, znaków, skrótów, jak również wprowadzono zmiany w zakresie marginaliów i legendy takie, jak:  poprawa granic, dodanie, poprawa i przesunięcie znaków, poprawa wyświetlania współrzędnych B,L, dodanie siatki kilometrowej, poprawa legendy, dodanie brakujących źródeł danych, etykiet, skrótów kartograficznych i wiele innych.

Pliki można pobrać wprost z serwisu www.geoportal.gov.pl, wybierając warstwę „Wizualizacja kartograficzna BDOT10k” w grupie warstw „Dane do pobrania” - „Topografia”. Następnie po wybraniu arkusza i kliknięciu na jego obszarze w oknie mapy pojawia się możliwość pobrania pliku PDF.

Źródło: GUGiK

Nasze patronaty

XXIII Ogólnopolskie Sympozjum Fotogrametryczno-Teledetekcyjne
18-20 września 2024
INTERGEO 2023
10-12 października 2023
VIII Forum BioGIS
29-30.11.2023
GIS Day w Stolicy
23 listopada 2023

Quizy mapowe

Gdzie leży ten kraj?
Puzzle z mapą świata
Jaki to kraj?
Quiz WORLDLE - Jaki to kraj?
Wersja dla zaawansowanych
Geoquiz historyczny
EOGuesser