• gisplay.pl

Prawie mln zł na realizację „Atlasu historycznego miast polskich”

Projekt Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, zgłoszony przez międzywydziałowy zespół kartografów i historyków otrzymał 925 369,90 zł w ramach 11. konkursu Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki MEiN w module „Dziedzictwo narodowe”.

Fot. Jakub Kuna, UMCS

Fot. Jakub Kuna, UMCS

Zgłoszony przez Uniwersytet projekt pn. „Atlas historyczny miast polskich: Kazimierz Dolny, Puławy, Wąwolnica” stanowi kontynuację europejskiej serii wydawniczej Historic Towns Atlases, realizowanej pod patronatem International Commission for the History of Towns. W ramach serii europejskiej ukazało się ponad 530 atlasów miast z 18 krajów. Do tej pory wydano 46 zeszytów miast polskich, a 5 kolejnych jest w trakcie opracowania.

Obszar województwa lubelskiego, i szerzej – dawnej Kongresówki, był dotychczas wykluczony z prac atlasowych w wyniku szczególnych okoliczności historycznych, które pozbawiły ten obszar jednolitej podstawy kartograficznej (map katastralnych) dla struktury własnościowej ziemi w XIX wieku. Z tego powodu badania tej części kraju są trudniejsze, wymagają pogłębionej kwerendy historycznej i kompilacji materiałów kartograficznych z różnych źródeł.   

Celem projektu przygotowanego przez międzywydziałowy zespół pracowników Katedry Geomatyki i Kartografii oraz Instytutu Historii UMCS jest przygotowanie nowej metodyki opracowania atlasów w obliczu skomplikowanej i niepewnej podstawy źródłowej. Wybrane miejscowości: Kazimierz Dolny, Puławy i Wąwolnica mają zróżnicowaną dynamikę rozwojową, dzięki czemu będą stanowiły ciekawy „poligon testowy”. W opinii recenzentów do silnych stron projektu lubelskich naukowców należą m.in. doskonałe przygotowanie merytoryczne i wysokie kompetencje w zakresie wykorzystania nowoczesnych technologii cyfrowych – w tym systemów informacji geograficznej i narzędzi WEB.

Źródło: UMCS

Nasze patronaty

XXIII Ogólnopolskie Sympozjum Fotogrametryczno-Teledetekcyjne
18-20 września 2024
INTERGEO 2023
10-12 października 2023
VIII Forum BioGIS
29-30.11.2023
GIS Day w Stolicy
23 listopada 2023

Quizy mapowe

Gdzie leży ten kraj?
Puzzle z mapą świata
Jaki to kraj?
Quiz WORLDLE - Jaki to kraj?
Wersja dla zaawansowanych
Geoquiz historyczny
EOGuesser