• gisplay.pl

Polak wiceprezydentem Międzynarodowej Asocjacji Kartograficznej

Dr hab. Dariusz Dukaczewski został wybrany przez Zgromadzenie Ogólne Międzynarodowej Asocjacji Kartograficznej (ang. International Cartographic Association) na wiceprezydenta tej organizacji na kadencję 2023-2027.

Dariusz Dukaczeski (fot IGiK)

Dariusz Dukaczeski (fot IGiK)

Dariusz Dukaczewski jest absolwentem (1987) Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego (specjalność Kartografia). W roku 1994 otrzymał DESS (ès sciences) w zakresie teledetekcji na Uniwersytecie Paryskim (Paris VI). W roku 2000 uzyskał stopień doktora Nauk o Ziemi w Instytucie Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN im. S. Leszczyckiego. W latach 1987-1988 pracował w Pracowni Fotointerpretacji Geograficznej WGiSR Uniwersytetu Warszawskiego, następnie w latach 1988 – 1992 był doktorantem w IGiPZ PAN.

Od roku 1992 pracuje w Instytucie Geografii i Kartografii. Obecnie na stanowisku adiunktu w Zakładzie Systemów Informacji Przestrzennej i Katastru. Prowadzi działalność naukową związaną z rozwojem systemów informacji przestrzennej, infrastruktur informacji przestrzennej, zaawansowanych animacji kartograficznych, baz danych (topograficznych i tematycznych), geoportali, teledetekcją, metodyką kartograficzną (m. in. w zakresie projektowania i zwiększania efektywności przekazu map animowanych) oraz analizą europejskich systemów prawnych w zakresie informacji przestrzennej, kartografii, teledetekcji i geodezji. Jest m. in. autorem metody encyjno-kartotropicznej projektowania kartograficznych animacji czasowo-przestrzennych, metody encyjno-polistaimicznej projektowania złożonych animacji kartograficznych, proceduralnej metody projektowania legend kartogramów i kartodiagramów animowanych, przeznaczonych do wizualizacji komputerowej oraz za pomocą e-papieru. Od roku 2004 odpowiada również za sprzedaż danych satelitarnych w IGiK.

Jak informuje Instytut Geografii i Kartografii, dr hab. Dariusz Dukaczewski jest pierwszym od 35 Polakiem we władzach Międzynarodowej Asocjacji Kartograficznej.

Źródło: IGiK

 

 

Nasze patronaty

XXIII Ogólnopolskie Sympozjum Fotogrametryczno-Teledetekcyjne
18-20 września 2024
INTERGEO 2023
10-12 października 2023
VIII Forum BioGIS
29-30.11.2023
GIS Day w Stolicy
23 listopada 2023

Quizy mapowe

Gdzie leży ten kraj?
Puzzle z mapą świata
Jaki to kraj?
Quiz WORLDLE - Jaki to kraj?
Wersja dla zaawansowanych
Geoquiz historyczny
EOGuesser