Nazwy poznańskich ulic na przestrzeni lat

Nakładem Archiwum Państwowego w Poznaniu oraz Stowarzyszenia "Societas Archivi Posnaniensis" ukazała się publikacja Jolanty Niezborały pt. "Skorowidz historyczny nazw ulic miasta Poznania".

Skorowidz jest kontynuacją i rozwinięciem wydanego w 1983 r. przez ówczesne Wojewódzkie Archiwum Państwowe w Poznaniu i Wydział Kultury i Sztuki Urzędu Miejskiego w Poznaniu "Skorowidza historycznego dzielnic i ulic miasta Poznania". Opublikowany w niewielkiej liczbie 820 egzemplarzy cieszył się dużym zainteresowaniem wielu badaczy historii, genealogów, pracowników różnych instytucji, uczniów, studentów jak również turystów szukających śladów z przeszłości Poznania.

Na podjęcie decyzji o uzupełnieniu i poszerzeniu Skorowidza miało wpływ wiele okoliczności. Najważniejsza to fakt, iż w okresie ćwierćwiecza od wydania Skorowidza w topografii Poznania i nazewnictwie ulic nastąpiło bardzo wiele zmian.

W nowym opracowaniu oparto się głównie na przechowywanych w zasobie Archiwum Państwowego w Poznaniu materiałach archiwalnych wprowadzających nowe nazewnictwo, rejestrujących jego zmiany i wykreślenia. Przy nazwie każdej ulicy, osiedla, placu itp. podano okres, w którym nazwa obowiązywała. Na podstawie źródeł ustalono rok nadania nazwy, a w wypadkach gdy takich danych nie udało się odnaleźć, podano rok pierwszego pojawienia się nazwy na dostępnych planach miasta Poznania.

"Skorowidz historyczny nazw ulic miasta Poznania" podzielono na trzy części. W części nazw polskojęzycznych alfabetycznie wymieniono, w miarę możliwości, wszystkie polskie nazwy ulic, osiedli, placów, parków, mostów, jakie funkcjonowały w mieście od okresu średniowiecza, aż do roku 2009. Uporządkowano je w ramach haseł chronologicznie, podając niemieckie odnośniki z okresu zaborów i okupacji niemieckiej. Podobną zasadę zastosowano w części drugiej, wymieniającej nazwy niemieckie, jakie w okresie zaborów i II wojny światowej nadawano polskim ulicom, oraz ich polskie odpowiedniki. W części trzeciej zamieszczono zwyczajowo używane jako wyraz żywej formy walki z germanizacją spolszczone nazwy oficjalnych nazw niemieckich.

Skorowidz uatrakcyjnia blisko sto widokówek obrazujących często zapomniane fragmenty Poznania. Wszystkie pochodzą z zasobu Archiwum Państwowego w Poznaniu. W części pierwszej zamieszczono zdjęcia z czasów polskich, w niemieckiej z okresu zaborów i okupacji. W podpisach ilustracji podano nazwę funkcjonującą w okresie, gdy zdjęcie było wykonane.

Źródło: Archiwum Państwowe w Poznaniu

Nasze patronaty

XXIII Ogólnopolskie Sympozjum Fotogrametryczno-Teledetekcyjne
18-20 września 2024
INTERGEO 2024
24-26 września 2024
VIII Forum BioGIS
29-30.11.2023
GIS Day w Stolicy
23 listopada 2023

Quizy mapowe

Gdzie leży ten kraj?
Puzzle z mapą świata
Jaki to kraj?
Quiz WORLDLE - Jaki to kraj?
Wersja dla zaawansowanych
Geoquiz historyczny
EOGuesser