Wydano historyczne plany Poznania

Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu wydało atlas 27 historycznych planów stolicy Wielkopolski. Prezentują one przykłady nie tylko starannie wybranej kartografii, ale także rozwój topograficzny, urbanistyczny i architektoniczny miasta począwszy od XVII w. do połowy XX w.

To pierwsza tego typu publikacja w dziejach miasta. W tece zebrano 27 planów (formaty B1, B2, B3), poczynając od najstarszego znanego widoku Poznania z 1618 roku, aż po plan z 1958 roku wydany tuż przed budową nowych, wielkich dzielnic mieszkaniowych - Rataj i Winograd. Plany, będące własnością polskich i niemieckich instytucji, publikowane są w przeważającej części w oryginalnych wymiarach i opatrzone stosownymi opisami. Celem wydania teki jest ukazanie rozwoju topograficznego miasta, jego hydrografii, urbanistyki i architektury. Opisy planów konsultowali znani i cenieni poznańscy naukowcy z różnych dziedzin: historycy, historycy sztuki, urbaniści, architekci i geografowie.

Źródło: Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu

Nasze patronaty

XXIII Ogólnopolskie Sympozjum Fotogrametryczno-Teledetekcyjne
18-20 września 2024
INTERGEO 2024
24-26 września 2024
VIII Forum BioGIS
29-30.11.2023
GIS Day w Stolicy
23 listopada 2023

Quizy mapowe

Gdzie leży ten kraj?
Puzzle z mapą świata
Jaki to kraj?
Quiz WORLDLE - Jaki to kraj?
Wersja dla zaawansowanych
Geoquiz historyczny
EOGuesser