Przygraniczna współpraca PIG

Państwowy Instytut Geologiczny i Urząd ds. Górnictwa, Geologii i Surowców Mineralnych Brandenburgii (LBGR) w Cottbus będą wspólnie realizować projekty z zakresu kartografii geologicznej i hydrogeologicznej oraz mapy gleb obszarów przygranicznych i badania dotyczące składowania dwutlenku węgla.

Warunki współpracy omowiono podczas spotkania delagacji PIG-PIB i LBGR Brandenburg, które odbyło się w Cottbus w dniu 18 marca 2011 r. Na spotkaniu uzgodniono, że należy kontynuować prace płytkiej kartografii geologicznej w skali 1:50 000 na obszarach przygranicznych oraz zaktualizować wcześniejsze mapy geologiczne. Rozwijana ma też być współpraca dotycząca kartografii hydrogeologicznej oraz badań hydrogeologicznych po obu stronach Odry, obejmująca wymianę danych hydrogeologicznych z obszarów przygranicznych, co jest szczególnie ważne podczas przygranicznej eksploatacji złóż węgla brunatnego i w ocenach oddziaływania na środowisko. Obie strony chcą również wspólnie kartować gleby, szczególnie obszary bagienne i torfowiska. LBGR jest zainteresowany materiałami archiwalnymi Instytutu dotyczącymi badań geochemicznych gleb. Dyskutowano ponadto o badaniach związanych z projektami geologicznego składowania CO2 w Polsce i Brandenburgii. Land ten jest najbardziej zainteresowany programem CCS ze względu na eksploatację węgla brunatnego. Tematyką rozmów były też badania dolin kopalnych proponowane przez Oddział Dolnośląski PIG.

Współpraca Państwowego Instytutu Geologicznego z LBGR Brandenburg, który pełni funkcję służby geologicznej Brandenburgii jest prowadzona od wielu lat. Jej wymiernym rezultatem są przede wszystkim mapy geologiczne obszarów pogranicza polsko-niemieckiego w skali 1:50 000, w tym ostatnio wykonywany arkusz Eisenhüttenstadt/Cybinka. Obie strony pracowały nad projektem transgranicznego geoparku Łuk Mużakowa, który jako pierwszy w Polsce uzyskał w 2009 r. status Geoparku Krajowego.

Źródło: PIG

Nasze patronaty

XXIII Ogólnopolskie Sympozjum Fotogrametryczno-Teledetekcyjne
18-20 września 2024
INTERGEO 2023
10-12 października 2023
VIII Forum BioGIS
29-30.11.2023
GIS Day w Stolicy
23 listopada 2023

Quizy mapowe

Gdzie leży ten kraj?
Puzzle z mapą świata
Jaki to kraj?
Quiz WORLDLE - Jaki to kraj?
Wersja dla zaawansowanych
Geoquiz historyczny
EOGuesser