• gisplay.pl

450. rocznica urodzin Eilharda Lubinusa

Dzisiaj (23 marca) przypada 450. rocznica urodzin Eilharda Lubinusa, słynnego XVII-wiecznego naukowca, autora Wielkiej Mapy Księstwa Pomorskiego.

Z tej okazji Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie zaprasza na nieodpłatne zwiedzanie Muzeum Zamkowego w godzinach 10:00 - 18:00 oraz zwiedzanie z przewodnikiem o godzinie 17:00. Zbiórka zainteresowanych o godzinie 17:00 wewnątrz Muzeum (duży dziedziniec, wejście J).

Podczas typowego zwiedzania Zamku z przewodnikiem akcent będzie połozony postać Eilharda Lubinusa oraz zamkowy Gabinet Lubinusa.

W skład ekspozycji wchodzą wyjątkowe zabytki europejskiej kartografii, których autorem był Lubinus - Wielka Mapa Księstwa Pomorskiego (unikatowe tłoczenie z 1758 r.), Mapa Księstwa Rugijskiego (1609) oraz Nowa Najświetniejsza Mapa Księstwa Pomorskiego (1633). W Gabinecie znajdują się również repliki używanych przez geografa instrumentów pomiarowych (astrolabium, kwadrant, laska Jakuba), model siedemnastowiecznej fregaty użyczony przez Muzeum w Wolgaście, a także historyczne ryciny i mapy związane z miastem i regionem.

Eilhard Lubinus (naprawdę nazywał się Eilert Lübben) urodził się w rodzinie pastora luterańskiego 23 marca 1565 r. w Westerstede koło Oldenburga. Choć był przede wszystkim zasłużonym matematykiem oraz geografem, pozostawił po sobie ślad także w dziedzinie poezji i teologii. Najbardziej znany jest jako twórca dwóch imponujących map - Mapy Księstwa Rugijskiego oraz późniejszej Wielkiej Mapy Księstwa Pomorskiego, którą przywykło się określać mianem Mapy Lubinusa. Jego dzieła doczekały się wielu wydań i stanowiły podstawę, na której opierało się w swoich późniejszych pracach kilka pokoleń kartografów. Na uwagę zasługuje fakt, że przy dokonywaniu szczegółowych pomiarów Lubinus posługiwał się bardzo prostym instrumentarium. Zmarł 2 czerwca 1621 r. w Rostocku. Został pochowany w tamtejszym kościele św. Jakuba.

Źródło: Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie

Nasze patronaty

XXIII Ogólnopolskie Sympozjum Fotogrametryczno-Teledetekcyjne
18-20 września 2024
INTERGEO 2024
24-26 września 2024
VIII Forum BioGIS
29-30.11.2023
GIS Day w Stolicy
23 listopada 2023

Quizy mapowe

Gdzie leży ten kraj?
Puzzle z mapą świata
Jaki to kraj?
Quiz WORLDLE - Jaki to kraj?
Wersja dla zaawansowanych
Geoquiz historyczny
EOGuesser