• gisplay.pl

Wielka kartografia małych miast XVII-XIX wieku - wystawa

Fragment panoramy Krosna z dzieła Georga Brauna i Fransa Hogenberga, Civitates orbis terrarum [...] Köln 1618, miedzioryt barwiony ręcznie, AGAD, Zb. Kart. 525-11Od dzisiaj (6 czerwca) przez najbliższe trzy tygodnie w Archiwum Głównym Akt Dawnych w Warszawie można oglądac wystawę miejskich map wielkoskalowych z okresu XVII-XIX w.

Na wystawie pokazane zostaną kartografiki mniejszych miast Rzeczypospolitej, mniej znane i rzadziej wystawiane, choć autorami wielu z nich są wybitni geometrzy, kartografowie i urbaniści. Na wystawie znajdą się dzieła kartograficzne m.in. profesora Akademii Krakowskiej Jana Gostumiowskiego, naczelnych architektów Rzeczypospolitej Jakuba Fontany i Dominika Merliniego oraz geometrów królewskich Franciszka Goszczyckiego, Antoniego Ditiuk Jędrzejewskiego i Tymoteusza Nowickiego. Ich dzieła są przechowywane w Archiwum Głównym Akt Dawnych, Archiwum Narodowym w Krakowie i Archiwum Państwowym w Warszawie.

Projekt zrealizowano w ramach Międzynarodowego Roku Mapy. Autorem scenariusza i kuratorem wystawy jest kierownik Oddziału Kartografii AGAD dr Henryk Bartoszewicz. Wystawie towarzyszy katalog wydany przez AGAD i Akademię Humanistyczną im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku. Wystawę zrealizowano dzięki dofinansowaniu Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych

Nasze patronaty

XXIII Ogólnopolskie Sympozjum Fotogrametryczno-Teledetekcyjne
18-20 września 2024
INTERGEO 2024
24-26 września 2024
VIII Forum BioGIS
29-30.11.2023
GIS Day w Stolicy
23 listopada 2023

Quizy mapowe

Gdzie leży ten kraj?
Puzzle z mapą świata
Jaki to kraj?
Quiz WORLDLE - Jaki to kraj?
Wersja dla zaawansowanych
Geoquiz historyczny
EOGuesser