• gisplay.pl

Atlas demograficzny Polski

Wskaźnik feminizacji w gminach w 2016 r. (fot. GUS)Główny Urząd Statystyczny opublikował „Atlas demograficzny Polski”, który jest pierwszym od wielu lat opracowaniem zawierającym wykresy i mapy statystyczne przedstawiające w tak szerokim zakresie najważniejsze procesy demograficzne zachodzące w kraju.

Publikacja zawiera mapy prezentujące stan oraz zmiany demograficzne kraju w układzie województw, powiatów lub gmin oraz wybrane dane dla krajów i regionów (NUTS 2) Unii Europejskiej.

Przedstawione w Atlasie procesy demograficzne dotyczą lat 1950–2016 i uwzględniają prognozę ludności do 2040 r. Bardziej szczegółowe dane zaprezentowano dla 2016 r. w odniesieniu do 1990 r. i 2000 r. Opracowanie zawiera również dział przedstawiający podstawowe wyniki spisów powszechnych od 1921 r. Głównym źródłem danych wykorzystanych w publikacji są zasoby informacyjne statystyki publicznej, natomiast dla zobrazowania zjawisk w porównaniach krajów i regionów UE – baza Eurostat.

Opracowanie jest jednocześnie podsumowaniem regionalnych konferencji demograficznych, zorganizowanych przez statystykę publiczną i Rządową Radę Ludnościową, których celem było zaprezentowanie wyzwań i problemów demograficznych polskich regionów.

Atlas demograficzny Polski

Nasze patronaty

XXIII Ogólnopolskie Sympozjum Fotogrametryczno-Teledetekcyjne
18-20 września 2024
INTERGEO 2023
10-12 października 2023
VIII Forum BioGIS
29-30.11.2023
GIS Day w Stolicy
23 listopada 2023

Quizy mapowe

Gdzie leży ten kraj?
Puzzle z mapą świata
Jaki to kraj?
Quiz WORLDLE - Jaki to kraj?
Wersja dla zaawansowanych
Geoquiz historyczny
EOGuesser