• gisplay.pl

Są nowe mapy potrzeb zdrowotnych

Na stronie Ministerstwa Zdrowia opublikowano kolejną edycję map potrzeb zdrowotnych. Publikacja składa się z map regionalnych (szesnastu - dla każdego z województw) i mapy ogólnopolskiej.

Mapy są stosowane m.in do ustalania priorytetów dla regionalnej polityki zdrowotnej, wydawania opinii o celowości inwestycji oraz są uwzględniane przez wojewódzki oddział Narodowego Funduszu Zdrowia przy sporządzaniu planu zakupu świadczeń opieki zdrowotnej. Składają się z trzech części: analizy demograficznej i epidemiologicznej, analizy stanu i wykorzystania zasobów oraz prognoz potrzeb zdrowotnych.

Jak informuje resort zdrowia, "mapy są wynikiem współpracy z szerokim gremium eksperckim. Przy ich opracowaniu korzystano ze wsparcia ekspertów medycznych i ekspertów zdrowia publicznego, spotykających się w ramach stałych grup roboczych. Dodatkowo wyniki analiz zostały przedstawione przedstawicielom środowiska medycznego na panelach konsultacyjnych. Przed opublikowaniem materiał przesłano do konsultacji wojewódzkim Radom Wojewódzkim ds. Potrzeb Zdrowotnych oraz konsultantom krajowym".

Aktualność danych

Nowe mapy ukazały sie kilka tygodni po kontroli NIK-u, w której zarzucono, że mapy zdrowia zawierają szereg nierzetelnych, a często także nieaktualnych danych z lat 2012–2013. We wstępie do właśnie opublikowanych map resort zdrowia zwraca uwagę, że "na mapach zaprezentowano szereg wskaźników opartych na najbardziej aktualnych danych, dostępnych na moment prowadzonych analiz. Ze względu na fakt, iż prace nad dokumentami trwały w latach 2017 – 2018, wykorzystane w nich dane pochodzą z roku 2016, zgodnie z postawieniami rozporządzenia".

Mapy Potrzeb Zdrowotnych są publikowane na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych Zakres informacji zawartych w mapach potrzeb zdrowotnych wynika z rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie zakresu treści map potrzeb zdrowotnych (Dz.U. poz. 458).

Link do map: http://www.mpz.mz.gov.pl/mapy-szpitalne-ustawowe-2018/

Nasze patronaty

XXIII Ogólnopolskie Sympozjum Fotogrametryczno-Teledetekcyjne
18-20 września 2024
INTERGEO 2023
10-12 października 2023
VIII Forum BioGIS
29-30.11.2023
GIS Day w Stolicy
23 listopada 2023

Quizy mapowe

Gdzie leży ten kraj?
Puzzle z mapą świata
Jaki to kraj?
Quiz WORLDLE - Jaki to kraj?
Wersja dla zaawansowanych
Geoquiz historyczny
EOGuesser