XXIV Ogólnopolska Konferencja Historyków Kartografii

23-25 września 2010 r. w Chojnie odbędzie się XXIV Ogólnopolska Konferencja Historyków Kartografii pn. "Od atlasu do kolekcji. W 440. rocznicę pierwszego wydania atlasu Abrahama Orteliusa". Organizatorami konferencji są: Instytut Historii Nauk Polskiej Akademii Nauk Zespół Historii Kartografii, Uniwersytet Szczeciński Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych oraz Archiwum Państwowe w Szczecinie.

Przypadająca w 2010 r. 440. rocznica pierwszego wydania atlasu Abrahama Orteliusa (Antwerpia 1570) jest okazją do przyjrzenia się zespołom map w ich najbardziej podstawowym wymiarze - atlasu oraz zbiorom i kolekcjom kartograficznym, obejmującym współczesne i historyczne ziemie Rzeczypospolitej znajdującym się w zasobach publicznych i prywatnych.
Szczególny nacisk organizatorzy konferencji chcieliby położyć na referaty, które w swojej treści będą przybliżały dzieje atlasu, jego budowę (ikonografia, tekst), a także ich autorów i mniej znane warianty popularniejszych dzieł.
Przyjmując założenie, że swego rodzaju rozwinięciem atlasu jest kolekcja (luźna lub zestawiona w formie atlasu sztucznego), zapraszamy do wzięcia udziału w konferencji przedstawicieli instytucji, w zasobach których znajdują się kartografika regionalne, cenne zabytki związane z dawną geografią, wiedzą o świecie czy własną "małą" ojczyzną.

źródło:IHNPAN

Nasze patronaty

XXIII Ogólnopolskie Sympozjum Fotogrametryczno-Teledetekcyjne
18-20 września 2024
INTERGEO 2023
10-12 października 2023
VIII Forum BioGIS
29-30.11.2023
GIS Day w Stolicy
23 listopada 2023

Quizy mapowe

Gdzie leży ten kraj?
Puzzle z mapą świata
Jaki to kraj?
Quiz WORLDLE - Jaki to kraj?
Wersja dla zaawansowanych
Geoquiz historyczny
EOGuesser