• gisplay.pl

Atlas osuwisk miasta Krakowa

Atlas osuwisk miasta Krakowa Wydany przez Wydział Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa "Atlas osuwisk miasta Krakowa" to kompleksowe opracowanie poruszające problematykę osuwisk w stolicy Małopolski oraz swoiste podsumowanie ponad 60-letniej historii badań ruchów masowych na terenie miasta.

Atlas opracowany został przez zespół ekspertów z Centrum Geozagrożeń PIG-PIB pod redakcją profesora dr hab. Antoniego Wójcika.

Nadrzędnym celem wydawnictwa jest podniesienie świadomości osuwiskowej mieszkańców aglomeracji, inwestorów i geologów wykonujących badania geologiczno-inżynierskiej na potrzeby planowanych inwestycji budowlanych. Publikowanie wyników prac badawczych z obszaru ruchów masowych w ogólnodostępnych wydawnictwach ma związek z nasilającym się w ostatnim czasie zjawiskiem tzw. amnezji osuwiskowej, która przejawia się jako nieświadome, bądź celowe ignorowanie problemu w okresach mniejszej aktywności osuwiskowej, co w konsekwencji może doprowadzić do wystąpienia znacznych strat materialnych, a nawet zagrożenia dla życia lub zdrowia mieszkańców.

W pierwszych rozdziałach opracowania przedstawiono historię rozpoznania ruchów masowych na terenie Krakowa, uwarunkowania ich rozwoju, a także metody badań osuwisk oraz sposoby stabilizacji i przeciwdziałania ich skutkom z naciskiem na te, które były wykonywane w obrębie miasta. Zasadniczą część opracowania stanowią natomiast charakterystyki wybranych osuwisk z podziałem na geologiczne jednostki strukturalne. Opisy osuwisk zostały wzbogacone licznymi rycinami, mapami i fotografiami.

Źródło: PIG-PIB

Nasze patronaty

Nowoczesne technologie w prowadzeniu PODGiK
12-14.06.2023
X Konferencja GIS w Nauce
22-23 czerwca 2023
III konferencja GIS w Edukacji
21 czerwca 2023
DANE / WIEDZA / INNOWACJE
14 czerwca 2023

Galeria

Wrocławski GIS Day 2019
13 listopada 2019
Informacja Przestrzenna nowym IMPULSEM dla rozwoju lokalnego
23.05.2019 Wrocław
XVII Wyprawa BARI - Jordania 2018