• gisplay.pl

Atlas osuwisk miasta Krakowa

Atlas osuwisk miasta Krakowa Wydany przez Wydział Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa "Atlas osuwisk miasta Krakowa" to kompleksowe opracowanie poruszające problematykę osuwisk w stolicy Małopolski oraz swoiste podsumowanie ponad 60-letniej historii badań ruchów masowych na terenie miasta.

Atlas opracowany został przez zespół ekspertów z Centrum Geozagrożeń PIG-PIB pod redakcją profesora dr hab. Antoniego Wójcika.

Nadrzędnym celem wydawnictwa jest podniesienie świadomości osuwiskowej mieszkańców aglomeracji, inwestorów i geologów wykonujących badania geologiczno-inżynierskiej na potrzeby planowanych inwestycji budowlanych. Publikowanie wyników prac badawczych z obszaru ruchów masowych w ogólnodostępnych wydawnictwach ma związek z nasilającym się w ostatnim czasie zjawiskiem tzw. amnezji osuwiskowej, która przejawia się jako nieświadome, bądź celowe ignorowanie problemu w okresach mniejszej aktywności osuwiskowej, co w konsekwencji może doprowadzić do wystąpienia znacznych strat materialnych, a nawet zagrożenia dla życia lub zdrowia mieszkańców.

W pierwszych rozdziałach opracowania przedstawiono historię rozpoznania ruchów masowych na terenie Krakowa, uwarunkowania ich rozwoju, a także metody badań osuwisk oraz sposoby stabilizacji i przeciwdziałania ich skutkom z naciskiem na te, które były wykonywane w obrębie miasta. Zasadniczą część opracowania stanowią natomiast charakterystyki wybranych osuwisk z podziałem na geologiczne jednostki strukturalne. Opisy osuwisk zostały wzbogacone licznymi rycinami, mapami i fotografiami.

Źródło: PIG-PIB

Nasze patronaty

XXIII Ogólnopolskie Sympozjum Fotogrametryczno-Teledetekcyjne
18-20 września 2024
INTERGEO 2023
10-12 października 2023
VIII Forum BioGIS
29-30.11.2023
GIS Day w Stolicy
23 listopada 2023

Quizy mapowe

Gdzie leży ten kraj?
Puzzle z mapą świata
Jaki to kraj?
Quiz WORLDLE - Jaki to kraj?
Wersja dla zaawansowanych
Geoquiz historyczny
EOGuesser