• gisplay.pl

Kilkaset skanów historycznych planów miast w Archiwum Map WIG

Do internetowych zbiorów Archiwum Map Wojskowego Instytutu Geograficznego dodano kilkaset skanów historycznych planów miast.

PLAN zum Führer durch Breslau z ok. 1900 roku

Wśród dodanych skanów znajdziemy plany m.in. Łodzi, Zielonej Góry, Warszawy, Wrocławia, Torunia, Szczecina, Gdańska, Poznania, Lublina czy Elbląga, a także innych miast z Europy Środkowej, krajów bałtyckich, europejskiej częsci Rosji, Bałkan, Niemiec i z innych regionów świata.

Dodano też alianckie plany miast z okresu II wojny światowej:

  • Włochy (GSGS 4378 Sardinia, 4379 Sicilia, 4380 Italy);
  • Francja (GSGS 4334 i Corsica, GSGS 4381), oraz plany portów wykonane przez OSS (Office of Strategic Services, później znane jako CIA);
  • Niemcy (GSGS 4480);
  • Austria (GSGS 4483 / AMS M981);
  • Jugosławia AMS M903 i OSS (zarówno z II wojny światowej, jak i z lat 90. XX wieku);
  • Albania (GSGS 4415) i Grecja (GSGS 4457);

Ze zbiorów własnych dodano skany brakujących arkuszy brytyjskiej mapy Malty w skali 1:2,5 tys. Pojawiło się także kilka brakujących arkuszy brytyjskiej mapy okolic Stambułu w skali 1:25 000, z 1944 r.

Nasze patronaty

XXIII Ogólnopolskie Sympozjum Fotogrametryczno-Teledetekcyjne
18-20 września 2024
INTERGEO 2023
10-12 października 2023
VIII Forum BioGIS
29-30.11.2023
GIS Day w Stolicy
23 listopada 2023

Quizy mapowe

Gdzie leży ten kraj?
Puzzle z mapą świata
Jaki to kraj?
Quiz WORLDLE - Jaki to kraj?
Wersja dla zaawansowanych
Geoquiz historyczny
EOGuesser