• gisplay.pl

Mapy geologiczne dna Bałtyku do pobrania z Internetu

W Centralnej Bazie Danych Geologicznych opublikowane zostały mapy geologiczne dna Bałtyku oraz mapa geośrodowiskowa polskich obszarów morskich.

Mapy geologiczny dna Bałtyku do pobrania z Internetu

Mapa geologiczna dna Bałtyku 1:200 000 - przykładowy arkusz (fot. PIG-PIB)

Prace nad "Mapą geologiczną dna Bałtyku" w skali 1:200 000 rozpoczęły się w 1983 a zakończyły w 1995 roku. Wynikiem tych prac było opracowanie 12 arkuszy mapy wraz z tekstami objaśniającymi.

Drugim udostępnionym opracowaniem kartograficznym PIG–PIB dotyczącym obszaru Bałtyku jest powstała w 2019 roku "Mapa geośrodowiskowa polskich obszarów morskich". Mapa składa się z dwuarkuszowej planszy głównej wykonanej w skali 1:250 000, na której przedstawione zostały m.in. złoża kopalin, perspektywy i prognozy występowania kopalin okruchowych, ochrona i zagrożenia brzegu morskiego oraz ochrona przyrody i dziedzictwa kulturowego, a także z dwóch plansz tematycznych w skali 1:1 000 000: "Węglowodory – złoża i ranking obszarów perspektywicznych" oraz "Geologiczno-inżynierska rejonizacja dna morskiego".

Mapy obu projektów w formie skanów map i testów objaśnień do nich są udostępnione w internecie, w formie plików JPG i PDF do pobrania. Wykorzystywane do tego jest standardowe narzędzie "CBDG resources", do którego można przejść np. z aplikacji mobilnej CBDG GeoLOG.

Źródło: PIG-PIB

Nasze patronaty

Nowoczesne technologie w prowadzeniu PODGiK
12-14.06.2023
X Konferencja GIS w Nauce
22-23 czerwca 2023
III konferencja GIS w Edukacji
21 czerwca 2023
DANE / WIEDZA / INNOWACJE
14 czerwca 2023

Galeria

Wrocławski GIS Day 2019
13 listopada 2019
Informacja Przestrzenna nowym IMPULSEM dla rozwoju lokalnego
23.05.2019 Wrocław
XVII Wyprawa BARI - Jordania 2018