• gisplay.pl

Mapy geologiczne dna Bałtyku do pobrania z Internetu

W Centralnej Bazie Danych Geologicznych opublikowane zostały mapy geologiczne dna Bałtyku oraz mapa geośrodowiskowa polskich obszarów morskich.

Mapy geologiczny dna Bałtyku do pobrania z Internetu

Mapa geologiczna dna Bałtyku 1:200 000 - przykładowy arkusz (fot. PIG-PIB)

Prace nad "Mapą geologiczną dna Bałtyku" w skali 1:200 000 rozpoczęły się w 1983 a zakończyły w 1995 roku. Wynikiem tych prac było opracowanie 12 arkuszy mapy wraz z tekstami objaśniającymi.

Drugim udostępnionym opracowaniem kartograficznym PIG–PIB dotyczącym obszaru Bałtyku jest powstała w 2019 roku "Mapa geośrodowiskowa polskich obszarów morskich". Mapa składa się z dwuarkuszowej planszy głównej wykonanej w skali 1:250 000, na której przedstawione zostały m.in. złoża kopalin, perspektywy i prognozy występowania kopalin okruchowych, ochrona i zagrożenia brzegu morskiego oraz ochrona przyrody i dziedzictwa kulturowego, a także z dwóch plansz tematycznych w skali 1:1 000 000: "Węglowodory – złoża i ranking obszarów perspektywicznych" oraz "Geologiczno-inżynierska rejonizacja dna morskiego".

Mapy obu projektów w formie skanów map i testów objaśnień do nich są udostępnione w internecie, w formie plików JPG i PDF do pobrania. Wykorzystywane do tego jest standardowe narzędzie "CBDG resources", do którego można przejść np. z aplikacji mobilnej CBDG GeoLOG.

Źródło: PIG-PIB

Nasze patronaty

XXIII Ogólnopolskie Sympozjum Fotogrametryczno-Teledetekcyjne
18-20 września 2024
INTERGEO 2023
10-12 października 2023
VIII Forum BioGIS
29-30.11.2023
GIS Day w Stolicy
23 listopada 2023

Quizy mapowe

Gdzie leży ten kraj?
Puzzle z mapą świata
Jaki to kraj?
Quiz WORLDLE - Jaki to kraj?
Wersja dla zaawansowanych
Geoquiz historyczny
EOGuesser