• gisplay.pl

Historyczne plany i mapy Leszna - wystawa online

Archiwum Państwowe w Lesznie zaprasza na wystawę online „Plany miasta Leszna w zasobie kartograficznym Archiwum Państwowego w Lesznie”.

Plan miasta Leszna autorstwa P. Sandera (mierniczego polnego) z marca 1882 r.

Plan miasta Leszna autorstwa P. Sandera (mierniczego polnego) z marca 1882 r. (fot. AP w Lesznie)

W prezentacji można zapoznać się z planami miasta pochodzącymi z różnych okresów historycznych od XIX w. do czasów współczesnych. Ukazane zostały także m.in. kierunki rozwoju przestrzennego miasta, zmiany w nazwach ulic oraz usytuowanie ważnych obiektów użyteczności publicznej.

Zaprezentowane plany przechowywane są na co dzień w zbiorze planów miast Archiwum Państwowego w Lesznie (34/248/0). Liczy on 248 jednostek archiwalnych, z czego aż 147 zawiera plany Leszna.

Zobacz prezentację Archiwum Państwowego w Lesznie [pdf]

Archiwum pracuje również nad wystawą planszową, na której wkrótce zaprezentuje około 30 najciekawszych planów miasta.

Nasze patronaty

XXIII Ogólnopolskie Sympozjum Fotogrametryczno-Teledetekcyjne
18-20 września 2024
INTERGEO 2023
10-12 października 2023
VIII Forum BioGIS
29-30.11.2023
GIS Day w Stolicy
23 listopada 2023

Quizy mapowe

Gdzie leży ten kraj?
Puzzle z mapą świata
Jaki to kraj?
Quiz WORLDLE - Jaki to kraj?
Wersja dla zaawansowanych
Geoquiz historyczny
EOGuesser