• gisplay.pl

Historyczne plany i mapy Leszna - wystawa online

Archiwum Państwowe w Lesznie zaprasza na wystawę online „Plany miasta Leszna w zasobie kartograficznym Archiwum Państwowego w Lesznie”.

Plan miasta Leszna autorstwa P. Sandera (mierniczego polnego) z marca 1882 r.

Plan miasta Leszna autorstwa P. Sandera (mierniczego polnego) z marca 1882 r. (fot. AP w Lesznie)

W prezentacji można zapoznać się z planami miasta pochodzącymi z różnych okresów historycznych od XIX w. do czasów współczesnych. Ukazane zostały także m.in. kierunki rozwoju przestrzennego miasta, zmiany w nazwach ulic oraz usytuowanie ważnych obiektów użyteczności publicznej.

Zaprezentowane plany przechowywane są na co dzień w zbiorze planów miast Archiwum Państwowego w Lesznie (34/248/0). Liczy on 248 jednostek archiwalnych, z czego aż 147 zawiera plany Leszna.

Zobacz prezentację Archiwum Państwowego w Lesznie [pdf]

Archiwum pracuje również nad wystawą planszową, na której wkrótce zaprezentuje około 30 najciekawszych planów miasta.

Nasze patronaty

Nowoczesne technologie w prowadzeniu PODGiK
12-14.06.2023
X Konferencja GIS w Nauce
22-23 czerwca 2023
III konferencja GIS w Edukacji
21 czerwca 2023
DANE / WIEDZA / INNOWACJE
14 czerwca 2023

Galeria

Wrocławski GIS Day 2019
13 listopada 2019
Informacja Przestrzenna nowym IMPULSEM dla rozwoju lokalnego
23.05.2019 Wrocław
XVII Wyprawa BARI - Jordania 2018