• gisplay.pl

Atlas map geologicznych PIG

Sto map wybranych z ponad stuletniego dorobku Państwowego Instytutu Geologicznego prezentuje nowa publikacja, która zamyka obchody jubileuszu 100-lecia Instytutu.

Atlas map geologicznych PIG

Przekrojowe kompendium polskiej kartografii geologicznej jest już dostępne w wersji online dla wszystkich zainteresowanych. Zaprezentowano w niej m.in. mapy opracowane do 1945 roku,  atlasy i mapy geologiczne, geofizyczne, surowcowe, hydrogeologiczne, geologiczno-inżynierskie, geochemiczne, geośrodowiskowe i geoturystyczne.

Państwowy Instytut Geologiczny jest jedną z nielicznych służb geologicznych na świecie, która w tak obszernej formie powszechnie udostępnia szczegółowe dane geologiczne z obszaru całego kraju. Od lat 90. XX wieku Państwowy Instytut Geologiczny wprowadza i rozwija nowe, cyfrowe techniki gromadzenia, przetwarzania i wizualizacji danych kartograficznych tworząc bazy danych przestrzennych oraz wykorzystując najnowocześniejsze rozwiązania techniczne GIS, w tym mapowe usługi sieciowe.

"Prace kartograficzne zawsze były priorytetowym kierunkiem działania Instytutu, który inicjował, koordynował i wykonywał liczne, różnorodne mapy geologiczne, w tym regionalne i tematyczne, w skalach zarówno przeglądowych, jak i szczegółowych. Opracowania te pozostają najważniejszym efektem naszych badań i prac, stanowiąc doskonałą formę wizualizacji wiedzy i będąc cennym źródłem informacji dla wielu dziedzin gospodarki" - czytamy na stronie PIG.

 

Nasze patronaty

Nowoczesne technologie w prowadzeniu PODGiK
12-14.06.2023
X Konferencja GIS w Nauce
22-23 czerwca 2023
III konferencja GIS w Edukacji
21 czerwca 2023
DANE / WIEDZA / INNOWACJE
14 czerwca 2023

Galeria

Wrocławski GIS Day 2019
13 listopada 2019
Informacja Przestrzenna nowym IMPULSEM dla rozwoju lokalnego
23.05.2019 Wrocław
XVII Wyprawa BARI - Jordania 2018