• gisplay.pl

Mapy Geośrodowiskowe Polski w Narodowym Archiwum Geologicznym

Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy poifmormował o możliwości zamawiania Map Geośrodowiskowych Polski  poprzez Narodowe Archiwum Geologiczne (NAG).

Mapy Geośrodowiskowe Polski w Narodowym Archiwum Geologicznym

Mapy można zamawiać w wariantach w zależności od aktualności danych - dla każdej z edycji I, II, oraz III.

Poza udostępnianiem map w wersji arkuszowej w skali 1:50 000 – dla każdej z edycji jest też możliwość wnioskowania do NAG o przygotowanie map (dla obecnie realizowanej III edycji) dla wybranych obszarów (np. powiatów, gmin, itp.) w skalach 1:25 000 – 1:100 000. Dla każdego nietypowego opracowania jego zakres i skala, każdorazowo powinny zostać uzgodnione za pośrednictwem NAG z Głównym Koordynatorem MGśP.

Istnieje także możliwość zamawiania map przedstawiających dowolnie wybrany przez użytkowników zakres tematyczny – spośród danych zestawionych w obowiązującej Instrukcji opracowania Mapy geośrodowiskowej Polski w skali 1:50 000 (2005 r.) wraz z Aneksem do Instrukcji opracowania Mapy geośrodowiskowej Polski (II) w skali 1:50 000 (2013 r.).

Mapy edycji I i II należy traktować jako mapy podstawowe przy uwzględnieniu aktualności prezentowanych na nich danych zgodnych z rokiem opracowania. Jak informuje PIG-PIB, należy mieć świadomość, że dane środowiskowe cechują się dużą dynamiką zmian i aktualizacja informacji przedstawianych na Mapach w cyklach 5-cio lub więcej letnich może okazać się niewystarczająca. Z tych względów w obecnie realizowanej edycji MGśP (III) dane ośrodków zewnętrznych jak i PIG-PIB są pozyskiwane i przetwarzane nawet kilkakrotne w ciągu każdego roku.

Źródło: PIG-PIB

Nasze patronaty

XXIII Ogólnopolskie Sympozjum Fotogrametryczno-Teledetekcyjne
18-20 września 2024
INTERGEO 2024
24-26 września 2024
VIII Forum BioGIS
29-30.11.2023
GIS Day w Stolicy
23 listopada 2023

Quizy mapowe

Gdzie leży ten kraj?
Puzzle z mapą świata
Jaki to kraj?
Quiz WORLDLE - Jaki to kraj?
Wersja dla zaawansowanych
Geoquiz historyczny
EOGuesser