• gisplay.pl

Kolejne arkusze mapy geologicznej Polski 1:200 000 w Internecie

W Centralnej Bazie Danych Geologicznych (CBDG) pojawiło się 13 nowych arkuszy Geologicznej Mapy Polski 1:200 000 (MGP) i objaśnień do nich.

Kolejne arkusze mapy geologicznej Polski 1:200 000 w Internecie

Numery arkuszy MGP 1:200 000, dla których udostępniono ostatnio mapy to: 6, 11, 18, 19, 25, 33, 35, 41, 43, 66, 71, 74. Na arkuszową edycję mapy składają się: mapa zakryta (Plansza A), mapa odkryta (Plansza B) i wspólny dla obu map tekst objaśniający.

Wszystkie opracowania są już udostępnione w internecie, w formie możliwych do pobrania plików JPG i PDF.

Jednocześnie zdecydowano, że pierwsza, historyczna edycja MGP będzie także udostępniona w ten sam sposób. To łącznie 57 map (obie plansze A i B) oraz 41 tekstów. Wykorzystano do tego standardowe narzędzie "CBDG resources", do którego przechodzi się z aplikacji mobilnej CBDG i Portalu GEOLOGIA

Od kilku lat możliwy jest także dostęp do danych przestrzennych dla 10 arkuszy MGP za pomocą dwóch mapowych usług: WMS (mapy odkryta i zakryta, czyli plansze A i B) oraz w postaci warstw tematycznych w aplikacji mobilnej CBDG GeoLOG i Portalu GEOLOGIA.

Historia Mapy Geologicznej Polski w skali 1:200 000 rozpoczęła się w 1955 roku. Inauguracyjny arkusz MGP wydrukowano w 1969 roku (ark. Radom), a kolejne w latach 1971–1998. Od 2005 roku trwa proces reambulacji MGP, który obejmuje obszar całego kraju i składa się z 77 arkuszy. Wydawane kolejne mapy wzbogacane są o informacje z nowych wierceń i nowych arkuszy Szczegółowej Mapy Geologicznej Polski 1:50 000. Zakończenie całości prac związanych z reambulacją MGP planowane jest na 2033 rok.

Mapa Geologiczna Polski w skali 1:200 000 odzwierciedla współczesny stan wiedzy o budowie geologicznej całego kraju i przedstawia budowę geologiczną z dokładnością wystarczającą do wstępnego określenia perspektyw występowania kopalin użytecznych, warunków hydrogeologicznych i geologiczno-inżynierskich. Mapa przedstawia uzgodniony, spójny obraz regionalnej budowy geologicznej danego arkusza w ścisłym powiązaniu z budową geologiczną przylegających arkuszy mapy.

MGP jest podstawą do ustalania uaktualnionych założeń budowy geologicznej Polski i trafnego wyboru obszarów poszukiwań kopalin użytecznych, a także badań ogólnych w zakresie geologii regionalnej, geologii inżynierskiej, hydrogeologii, geomorfologii, gleboznawstwa i geosozologii. Służy również do opracowania podstawowych zagadnień geologicznych, sporządzania map specjalnych (metalogenicznych, tektonicznych itp.) w skali 1:200 000, 1:250 000 i w skalach mniejszych oraz planowania gospodarczego i przestrzennego.

Źródło: PIG-PIB

Nasze patronaty

XXIII Ogólnopolskie Sympozjum Fotogrametryczno-Teledetekcyjne
18-20 września 2024
INTERGEO 2024
24-26 września 2024
VIII Forum BioGIS
29-30.11.2023
GIS Day w Stolicy
23 listopada 2023

Quizy mapowe

Gdzie leży ten kraj?
Puzzle z mapą świata
Jaki to kraj?
Quiz WORLDLE - Jaki to kraj?
Wersja dla zaawansowanych
Geoquiz historyczny
EOGuesser