XX Ogólnopolska Konferencja Fotointerpretacji i Teledetekcji

W dniach 21-23 września na Uniwersytecie Warszawskim odbędzie się XX Ogólnopolska Konferencja Fotointerpretacji i Teledetekcji na temat "Telegeoinformacja zintegrowanym systemem badań środowiska" Organizatorzy przewidują 3 sesje tematyczne i 8 plenarnych.

Ogólnopolska konferencja zatytułowana "Telegeoinformacja zintegrowanym systemem badań środowiska" jest kolejnym XX już spotkaniem w ramach ogólnopolskich konferencji fotointerpretacji i teledetekcji, organizowanych od roku 1964. Kolejne konferencje skupiały specjalistów z zakresu nauk o Ziemi posługujących się w swoich badaniach technikami lotniczymi, a następnie satelitarnymi. Obecnie w dobie społeczeństwa informatycznego coraz częściej do nauki i praktyki wchodzą nowe metody pozyskiwania danych, a także ich przetwarzania i upowszechniania oparte o technologie cyfrowe. Tworzy się nowa dziadzina wiedzy - telegeoinformacja. Organizowana konferencja, mamy taka nadzieje, zaprezentuje stan tej dziedzin w Polsce. Będzie to forum wymiany myśli między specjalistami w zakresie nauk o środowisku, fotogrametrii, geodezji i różnych nauk praktycznych (n.p.: leśnictwo, rolnictwo, ochrona środowiska), stosującymi na co dzień teledetekcję i systemy informacji przestrzennej. Konferencja ta jako wspólne przedsięwzięcie organizacji (Komisji Teledetekcji KBKiS PAN, Klub Teledetekcji Środowiska Polskiego Towarzystwa Geograficznego i Katedry Geoinformatyki i Teledetekcji Uniwersytetu Warszawskiego) na codzień zajmujących się wyżej wymienioną problematyką, będzie wsparta przez znaczące Instytuty badawcze, Takie jak Instytut Geodezji i Kartografii, Instytut Badawczy Leśnictwa i Centrum Badań Kosmicznych. Przewiduje się zorganizowanie 8. sesji plenarnych i 3. sesje tematyczne - posterowe, na których zaprezentowanych zostanie około 40 referatów i 30 posterów. Przewiduje się zorganizowanie co najmniej jednej sesji panelowej na temat rozwoju metod telegeoinformatycznych.

Strona Konferencji

Źródło: Katedra Geoinformatyki i Teledetekcji UW

Nasze patronaty

Konkurs SKP na Internetową Mapę Roku
Zgłoszenia do 10 września 2022
Kongres FIG w Warszawie
11-15 września 2022
SCEgeo 2022
22-24 czerwca 2022
FME World Tour 2022
18 maja 2022
GIS w Nauce
23-24 czerwca 2022
Regionalna Infrastruktura Informacji Przestrzennej na rzecz rozwoju społeczeństwa informacyjnego
23-24 czerwiec 2022
Informacja przestrzenna impulsem dla rozwoju lokalnego
2-3 czerwca 2022

Galeria

Wrocławski GIS Day 2019
13 listopada 2019
Informacja Przestrzenna nowym IMPULSEM dla rozwoju lokalnego
23.05.2019 Wrocław
XVII Wyprawa BARI - Jordania 2018