Zaproszenie na X jubileuszową konferencję GIS w Nauce

W dniach 22–23 czerwca 2023 r. na Wydziale Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego odbędzie się X konferencja z cyklu "GIS w Nauce".

Zaproszenie na X jubileuszową konferencją z cyku "GIS w Nauce"

Tegoroczna konferencja, organizowana wspólnie przez Wydział Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego i Pracownię GIS Wydziału Oceanografii i Geografii Uniwersytetu Gdańskiego będzie już X jubileuszową konferencją z cyku GIS w Nauce. Pierwsza konferencja – przez jej inicjatorów i organizatorów Iwonę Jażdżewską i Jacka Urbańskiego – została pomyślana jako miejsce spotkań, integracji i wymiany doświadczeń naukowych dla osób zainteresowanych geoinformacją, niezależnie od dyscypliny naukowej jaką reprezentują. Po raz pierwszy odbyła się ona w Łodzi w dniach 4–5 czerwca 2012 r. Organizatorami był Wydział Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego oraz Centrum GIS Uniwersytetu Gdańskiego. Przez kolejne lata czołowe ośrodki akademickie w Polsce kontynuowały jej organizację. Mieliśmy możliwość uczestniczyć w bardzo interesujących spotkaniach i poznać zakres naszych zainteresowań naukowych. Środowisko osób związanych z GIS miało okazję lepiej się poznać. Wielu uczestników pierwszej konferencji dalej zajmuje się nauką i podniosło swoje stopnie naukowe. Co roku nowi adepci dołączają do tego grona. Organizatorzy uznali, że czas spotkać się po raz dziesiąty w centrum Polski, w Łodzi i kontynuować tradycję udziału przedstawicieli nauki reprezentujących różne dyscypliny naukowe, ale mających wspólne zainteresowania badawcze związane z geoinformacją.

Propozycje sesji tematycznych:

  • Wykorzystanie danych przestrzennych BDOT w GIS;
  • Sztuczna inteligencja w badaniach geoprzestrzennych;
  • GIS w analizach sieci osadniczej i rozmieszczenia ludności;
  • Wykorzystania DEMów (DTM, DSM, nDSM) w badaniach środowiska;
  • Media przestrzenne w GIS – źródła danych i pola badawcze;
  • GIS w badaniach historycznych;
  • Wykorzystanie GIS w zakresie zapobiegania i kontroli COVID-19 oraz oceny skutków pandemii;
  • GIS w zieleni miejskiej.

Organizatorzy zachęcają studentów, doktorantów i młodych naukowców do wzięcia udziału również w konkursie na najlepszy poster.

Szczegóły na stronie konferencji

Dzień wcześniej – 21 czerwca 2023 r. odbędzie się dodatkowe spotkanie w ramach III Konferencji GIS w Edukacji, której celem jest wymiana doświadczeń wśród nauczycieli akademickich związanych z problematyką nauczania geoinformacji w szkołach wyższych.

Konferencje - aktualności

15 kwietnia 2024

Konferencja „Technologie satelitarne w zarządzaniu kryzysowym” odbędzie się w dniach 27-28 maja br. w Gdańsku, w Europejskim Centrum Solidarności, a zaadresowana jest do decydentów, administracji...

03 kwietnia 2024

W dniach 23-25 września 2024 r. w Olsztynie odbędzie się XLVI Ogólnopolska Konferencja Kartograficzna pod hasłem „Od Kopernika do współczesnej geoinformatyki – interdyscyplinarne podejście do...

28 marca 2024

WODGiK w Katowicach zaprasza na III edycję konferencji "Regionalna Infrastruktur Informacji Przestrzennej na rzecz rozwoju społeczeństwa informacyjnego. GIS na szczycie".

27 marca 2024

W dniach 14-19 czerwca 2024 r w Pradze odbędzie się GRASS GIS Community meeting - spotkanie użytkowników i programistów tego wolnego oprogramowania GIS.

22 marca 2024

W dniach 25-26 czerwca 2024 roku w Poznaniu odbędzie się III Spotkanie użytkowników QGIS, czyli ogólnopolska konferencja zrzeszająca wszystkich entuzjastów oprogramowania.

20 marca 2024

W Podzamczu pod Chęcinami odbyła się jubileuszowa X Świętokrzyska Konferencja Geodezyjna. To wydarzenie, które już od dekady gromadzi specjalistów z dziedziny geodezji i kartografii z całego regionu...

19 marca 2024

Można już zapisywać się na XXIII Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe „Fotogrametria, teledetekcja i geoinformatyka - Innowacje w pozyskiwaniu i przetwarzaniu danych przestrzennych”, które odbędzie się w...

18 marca 2024

Instytut Geodezji i Kartografii oraz Centrum Badań Kosmicznych CBK PAN zapraszają do udziału w seminarium, którego celem jest prezentacja programu obserwacji Ziemi – Copernicus.

12 marca 2024

W dniach 25 – 27 września 2024 we Wrocławiu odbędzie się IX Międzynarodowe Kolokwium ESA na temat naukowych i podstawowych aspektów GNSS. Jest to pierwsza edycja konferencji ESA, która odbędzie się...

12 marca 2024

W dniu 9 kwietnia 2024 roku w Poznaniu odbędzie się Ogólnopolska Konferencja naukowo-techniczna „25 lat Wiosny w Geodezji i Kartografii”.

Nasze patronaty

XXIII Ogólnopolskie Sympozjum Fotogrametryczno-Teledetekcyjne
18-20 września 2024
INTERGEO 2023
10-12 października 2023
VIII Forum BioGIS
29-30.11.2023
GIS Day w Stolicy
23 listopada 2023

Quizy mapowe

Gdzie leży ten kraj?
Puzzle z mapą świata
Jaki to kraj?
Quiz WORLDLE - Jaki to kraj?
Wersja dla zaawansowanych
Geoquiz historyczny
EOGuesser