XVIII Ogólnopolska Konferencja Studentów Geodezji za nami. Jakie referaty i postery wygrały?

W dniach 18-19 kwietnia odbyła się XVIII Ogólnopolska Konferencja Studentów Geodezji, podczas której członkowie studenckich kół prezentowali swoje dotychczasowe wyniki w formie referatów i posterów. 

Reprezentacja SKN Geodetów podczas XVIII OKSG (fot. Facebook/SKN Geodetów)

W tym roku konferencję organizowały współnie Koło Naukowe Studentów GeoPixel oraz Koło Naukowe Studentów Rozpoznanie Obrazowe działające na Wydziale Inżynierii Lądowej i Geodezji Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie.

Podczas konferencji studenci jak co roku mieli możliwość zaprezentowania swoich prac naukowych w sesji referatowej i posterowej, a także zapoznać się z działalnością firm i stowarzyszeń będącymi Partnerami i Patronami wydarzenia.

Laureaci XVIII OKSG:

Sesja referatowa

  • I miejsce zajęła inż. Wiktoria Kowalczyk z SKN Geodetów przedstawiając pracę pt.: “Analiza porównawcza serwisów pozycjonowania GNSS dedykowanych dla rolnictwa precyzyjnego”;
  • II miejsce zajęła inż. Dorota Włodarczyk z SKN Geodetów przedstawiając pracę pt.: "Zastosowanie danych teledetekcji pasywnej i uczenia maszynowego w monitorowaniu obszarów zalesionych południowej Nigerii”;
  • III miejsce zajął inż. Paweł Czernic z Stowarzyszenie Studentów GiK PW 'GEOIDA' za pracę pt.: "Śledzenie pieszych z kamer monitoringu w globalnym układzie odniesienia przy użyciu technologii Computer Vision i Deep Learning”.

W konkursie o nagrodę publiczności w kategorii referat zwycięzcą została Dorota Włodarczyk z SKN Geodetów za pracę pt.: "Zastosowanie danych teledetekcji pasywnej i uczenia maszynowego w monitorowaniu obszarów zalesionych południowej Nigerii".

Sesja Posterowa:

  • I miejsce miejsce w sesji posterowej zajęły: inż. Oliwia Moderacka, inż. Natalia Ziółkowska oraz inż. Aleksandra Żabicka z KN Hevelius za pracę pt.: "Zastosowanie fotogrametrii w kontekście dziedzictwa historycznego: modelowanie 3D i inwentaryzacja architektoniczna wybranych spichlerzy na Wyspie Spichrzów w Gdańsku”;
  • II miejsce w sesji posterowej zajęła inż. Julia Domachowska z Stowarzyszenie Studentów GiK PW 'GEOIDA' za pracę pt.: "Opracowanie 3D rzeźby Apoteozy Wiedzy Gmachu Głównego Politechniki Warszawskiej”
  • III miejsce w sesji posterowej zajęł : inż. Oliwia Moderacka, inż. Natalia Ziółkowska oraz inż Aleksandra Żabicka z KN Hevelius za pracę pt.: “Zintegrowane podejście do zastosowania fotogrametrii jako środka umożliwiającego wirtualne zwiedzanie obiektów historycznych na podstawie Muzeum Kultury Ludowej Pomorza w Swołowie”

W konkursie o nagrodę publiczności w kategorii poster zwycięzcami zostali Karolina Rożek oraz Mateusz Kosek z KNG Dahlta za pracę pt.: "Piaszczysta Podróż w Czasie: Ewolucja Wędrującej Wydmy Łąckiej"

Nagrody dla laureatów wręczyli: Zastępca Dyrektora Instytutu Inżynierii Geoprzestrzennej i Geodezji - Ppłk dr inż. Marek Wyszyński, Prezes OKSG - sierż. pchor. Marek Weis.

Konferencje - aktualności

14 czerwca 2024

W dniach 23-25 października 2024 r. we Wrocławiu w formie hybrydowej odbędzie się międzynarodowa konferencja XXIV Conference of PhD Students and Young Scientists (wcześniej Konferencja Doktorantów i...

05 czerwca 2024

We wtorek 4 czerwca we Wrocławiu odbyła się jubileuszowa edycja konferencji „Informacja przestrzenna IMPULSEM dla rozwoju lokalnego". Jak co roku, nie zabrakło ciekawych prelekcji dających mocny,...

22 maja 2024

W dniach 16-18 września 2024 roku w Szczecinie odbędzie się I Międzynarodowa Szkoła Letnia organizowana przez Polskie Towarzystwo Fotogrametrii i Teledetekcji (PTFiT) wraz z Niemieckim Towarzystwem...

20 maja 2024

W niedzielę (19 maja) w Akrze, stolicy Ghany rozpoczęło się jedno z największych spotkań geodezyjnych na świecie - FIG Working Week 2024.

17 maja 2024

Wrocławski Oddział Stowarzyszenia Geodetów Polskich zaprasza na szkolenie on-line i warsztaty stacjonarne dotyczące planowania przestrzennego po nowelizacji ustawy.

16 maja 2024

Tegoroczny GeoPiknik odbędzie się 24 maja na terenie Obserwatorium Astronomiczno-Geodezyjnego w Józefosławiu.

14 maja 2024

Dostępny jest już szczegółowy program III Spotkania użytkowników QGIS, które w dniach 25-26 czerwca 2024 roku odbędzie się w Poznaniu.

10 maja 2024

W dniach 18-21 lipca 2024 roku na Politechnice Łódzkiej odbędzie się State of the Map Europe 2024 - międzynarodowe wydarzenie, które odbywa się w różnych krajach Europy. Jego celem jest wymiana...

08 maja 2024

Ruszyły zapisy na X edycję konferencji „Informacja przestrzenna IMPULSEM dla rozwoju lokalnego", która odbędzie się w dniach 4 – 5 czerwca 2024 roku we Wrocławiu.

24 kwietnia 2024

W dniach 4-5 listopada 2024 roku odbędzie się XXXII Konferencja Polskiego Towarzystwa Informacji Przestrzennej pod hasłem "Geoinformacja w czasach sztucznej inteligencji".

Nasze patronaty

XXIII Ogólnopolskie Sympozjum Fotogrametryczno-Teledetekcyjne
18-20 września 2024
INTERGEO 2024
24-26 września 2024
VIII Forum BioGIS
29-30.11.2023
GIS Day w Stolicy
23 listopada 2023

Quizy mapowe

Gdzie leży ten kraj?
Puzzle z mapą świata
Jaki to kraj?
Quiz WORLDLE - Jaki to kraj?
Wersja dla zaawansowanych
Geoquiz historyczny
EOGuesser